Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300503112FARSÇA ISeçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk Edebiyatı araştırmalarında Farsça kaynakların kullanımını mümkün kılmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Derya KARACA
Öğrenme Çıktıları
1 Farsçanın yazım ve ses özellikleri kavranacak
2Farsça mastarlar, sıfat fiiller öğrenilecek
3Farsçada fiil çekimleri öğrenilecek
4Fars edebiyatı ve kültürü ile ilgili belli başlı olguları bilir.
5Farsça dilbilgisi unsurlarını metinler üzerinde uygulamalı bir şekilde gösterir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Fars dilinin gramer özellikleri ve yapısı hakkında bilgi verilecek.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Farsça isimler, sıfatlar ve zarflar
2Sıfatlarda karşılaştırma
3Şahıs ve iyelik zamirleri
4İlgi zamir ve cümlecikleri
5Edatlar
6Fiillere giriş
7Dili geçmiş zaman ve mişli geçmiş zaman
8Ara sınav
9Şimdiki zaman ve geniş zaman
10Gelecek zaman
11Mastar
12Fiil yapılarının uyumu
13Edilgen yapı ve dolaylı anlatım
14Bağlaçlar
15Genel tekrar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
YILDIRIM, Nimet (2006), Farsça Dilbilgisi, Erzurum: Fenomen Yayınları. ÇİFTÇİ, Hasan (2011), Uygulamalı Farsça Grameri, Erzurum: Eser Ofset Matbaacılık. ATEŞ, Ahmet (1982), Farsça Gramer, İstanbul: Tercüman Yayınları. ŞAHİNOĞLU, M. Nazif (1997), Farsça Grameri, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı212
Derse Katılım236
Bireysel Çalışma21530
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma212
Okuma22040
Ev Ödevi2510
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ145454 4 55 4
ÖÇ254434 5 44 5
ÖÇ335555 3 44 4
ÖÇ444345 5 55 5
ÖÇ553455 4 54 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr