Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
170500107111TARIM VE ÇEVRESeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin tarım-çevre etkileşiminde ortaya çıkan çevre sorunlarını anlamalarını ve çözümleri yönünde fikir üretip, karar verebilmelerini, ilgililere öneride bulunmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr.Özcan ÇAĞLAR
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci tarımsal üretim-çevre sorunları ilişkilerini kavrayabilme becerisi kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarımsal üretim ve çevre sorunları; tanımlar, dünyada ve Türkiye’de aktuel durum• Örneklerle alıcı ortam bazında başlıca kirlilik tipleri • Kirlilik faktörleri- tarımsal ve doğal ekosistem arasındaki ilişkiler• Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan çevre sorunları • Seçilmiş konularda proje-sunu hazırlama• Genel değerlendirme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11 Toprak kirliliği ve toprak kirliliğine sebep olan etkenler 2 Tarım ve çevre İlişkileri 3 Erozyon, arazi kullanımı, anız yakma 4 Kimyasallar ve suların çevre üzerine etkileri 5 Pestisitler 6 Temel çevre bilinci eğitimi 7 Organik tarımda alternatif mücadele yöntemleri 8 Organik tarımda alternatif mücadele yöntemleri 9 Toprak, su, iklim arasındaki ilişkilerin incelenmesi 10 Genel toksikoloji 11 Sulanan alanların drenajları 12 Tarım topraklarının amaç dışı kullanımı 13 Ekoloji ve çevre biyolojisi 14 İklim değişikliğinin tarıma etkisi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ertürk, H., 2009. Çevre Bilimleri. Ekin Yayınları. 524 s. Türkçe Türkman, A., 2000 Yaşanabilir bir çevre için. Dokuz Eylül Yayınları. 251 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14114
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14114
Ev Ödevi2816
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)89
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1434444344345444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr