Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300107109TÜRKİYE SOSYO- EKONOMİK TARİHİ - ISeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Osmanlı devletinin uyguladığı ekonomi politikaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin Demokrat parti döneminin sonuna kadar uyguladığı ekonomi politikaları hakkında bilgi vermek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Ekonomi tarihi ile ilgili kaynakları öğrenir
10Ekonomi tarihi ile ilgili kaynakları öğrenir
11Osmanlı devleti ve İttihat ve Terakki Fırkası'nın iktisadî politikalarını analiz eder
12Osmanlı devleti ve İttihat ve Terakki Fırkası'nın iktisadî politikalarını analiz eder
13Milli Mücadele dönemindeki ekonomi politikaları değerlendirir
14Milli Mücadele dönemindeki ekonomi politikaları değerlendirir
151923–1939 dönemi sosyo- ekonomik yapı içerisinde Türkiye’nin geçirdiği sürecin değerlendirilmesi
161923–1939 dönemi sosyo- ekonomik yapı içerisinde Türkiye’nin geçirdiği sürecin değerlendirilmesi
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne intikal eden ve Demokrat Parti döneminin sonuna kadar uygulanan ekonomik ve sosyal politikalar ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1T. C. Sosyal ve Ekonomik Tarihi dersinin kaynaklarının tanıtılmasıokuma, anlatım, tartışma
2Osmanlı devletinden devralınan iktisadi mirasokuma, anlatım, tartışma
3Osmanlı devletinden devralınan iktisadi mirasokuma, anlatım, tartışma
4İttihat ve Terakki Fırkasının milli iktisat politikalarıokuma, anlatım, tartışma
5İttihat ve Terakki Fırkasının milli iktisat politikalarıokuma, anlatım, tartışma
6Milli Mücadelenin ekonomik problemleriokuma, anlatım, tartışma
7Milli Mücadelenin ekonomik problemleriokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
91923-29 Türkiye'nin iktisadi yapısıokuma, anlatım, tartışma
10İzmir İktisat Kongresi ve sonuçlarıokuma, anlatım, tartışma
11İzmir İktisat Kongresi ve sonuçlarıokuma, anlatım, tartışma
121929 Dünya Ekonomik buhranı ve Türkiye'ye etkileriokuma, anlatım, tartışma
131929 Dünya Ekonomik buhranı ve Türkiye'ye etkileriokuma, anlatım, tartışma
141930-1938 Dönemi sosyo-ekonomik gelişmelerokuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik Ve Sosyal Tarihi, Edit: Hali İnalcık- Donald Quataert, Eren Yayınevi, İstanbul 2004; Zafer Toprak, Türkiye’de Milli İktisat, Yurt Yayınları, Ankara 1982; Çağlar Keyder, Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye, Tarih Vakfı Yurt Yayınları Ankara 1992; Korkut Boratav, Türkiye’de Devletçilik, Ankara 1982.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1            
ÖÇ2            
ÖÇ3            
ÖÇ4            
ÖÇ5            
ÖÇ6            
ÖÇ7            
ÖÇ8            
ÖÇ9            
ÖÇ10            
ÖÇ11            
ÖÇ12            
ÖÇ13            
ÖÇ14            
ÖÇ15            
ÖÇ16            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr