Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300108102TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ KURUMLARISeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Modern Türkiye Devleti’nin kurumsal yapısının analizi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
3Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
4Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
5Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
6Türk Dili’nin yazım kurallarına hâkim olacaklar ve çalışmalarında en iyi şekilde kullanacaklardır
7Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurumları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olunacaktır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı Devleti’nin Yıkılmasının ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde gerçekleştirilen sosyal, ekonomik, askeri, idari, siyasi kurum ve kuruluşların ihdasları ve düzenlemeleri değerlendirilecektir. İnkılâplar ile birlikte paralel olarak oluşturulan devlet ve özel sektöre bağlı kurum ve kuruluşların düzenlenmesi, uygulama esasları, sorumluluk alanları değerlendirilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Devlet Nedir? Devletin Terminolojik Anlamları ve Tanımıokuma, anlatım, tartışma
2Devleti meydana getiren kurumlar.okuma, anlatım, tartışma
3Türk Devlet Teşkilatı.okuma, anlatım, tartışma
4Osmanlı’dan Cumhuriyete intikal eden kurumlar.okuma, anlatım, tartışma
5Milli Mücadele Dönemi’nde kurumsal yapı.okuma, anlatım, tartışma
61923-1938 dönemi kurumsal yapı.okuma, anlatım, tartışma
71938-1950 dönemi kurumsal yapı.okuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
91950-1960 dönemi kurumsal yapı.okuma, anlatım, tartışma
101960-1972 dönemi kurumsal yapı.okuma, anlatım, tartışma
111972-1982 dönemi kurumsal yapı.okuma, anlatım, tartışma
121982’den günümüze kurumsal yapı.okuma, anlatım, tartışma
13Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi ve hukuki kurumları.okuma, anlatım, tartışma
14Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik, maarif ve sosyal kurumları.okuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yılmaz Öztuna, Osmanlı Müesseseleri Tarihi Halil İnalcık, Modern Türkiye’nin Doğuşu
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr