Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300108210PREHİSTORYA - II Seçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eskiçağ’da Mezopotamya ve Mısır tarihi ile ilgili gerekli bilgi ve belgeleri sunmak. Eskiçağda Mezopotamya ve Mısır’da kurulan devletlerin ve medeniyetlerin, siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri durumlarını vermek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Mezopotamya’nın dünya tarihindeki yerini öğrenebilirler.
10Mezopotamya’nın dünya tarihindeki yerini öğrenebilirler.
11Mezopotamya uygarlıklarının dünya medeniyetine katkılarını değerlendirebilirler.
12Mezopotamya uygarlıklarının dünya medeniyetine katkılarını değerlendirebilirler.
13Mısır’ın dünya tarihindeki yerini öğrenebilirler.
14Mısır’ın dünya tarihindeki yerini öğrenebilirler.
15Antik Mısır’ın dünya medeniyetine katkısını değerlendirebilirler.
16Antik Mısır’ın dünya medeniyetine katkısını değerlendirebilirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mezopotamya’nın coğrafi konumunu ve Sümer, Akad, Babil ve Asur sitelerinin birer devlet haline gelişi ortaya konularak, Mısır’ın coğrafi konumu ve tarih içersindeki yeri vurgulanıp, ayrıca Mısır’da siyasi hakimiyetin safhaları ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mezopotamya‘nın coğrafi sınırları, Fırat ve Dicle nehirlerinin bölgenin siyasi gelişimi üzerindeki etkileri.okuma, anlatım, tartışma
2Mezopotamya tarihinin kaynakları.okuma, anlatım, tartışma
3Sümerlerin tarih sahnesine çıkışları. Sümerlerin kökeni ile ilgili tartışmalar. Siyasi ve kültürel yapıları. Yazının icadı ve tarihin başlangıcı.okuma, anlatım, tartışma
4Akad sitesinin gelişimi. Akadların bir imparatorluk haline yükselmeleri. Mezopotamya’da devlet fikrinin gelişimi.okuma, anlatım, tartışma
5Babil sitesinin gelişimi. Hammurabi döneminde Babil’de merkezi devlet yapılanması.okuma, anlatım, tartışma
6İdari, hukuki ve askeri alanda yapılan yenilikler. Babil’in çöküşü.okuma, anlatım, tartışma
7Asur sitesinin öne çıkması. Asurluların Mezopotamya, Suriye ve Anadolu’da hakimiyet sağlaması. okuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9Mezopotamya kültür ve medeniyeti. Mezopotamya’da din ve hukuk ve ekonomik yapı.okuma, anlatım, tartışma
10Mısır’ın coğrafi sınırları. Mısır tarihinin kaynakları.okuma, anlatım, tartışma
11Mısır’da ilk imparatorluk devri. Tinitler devri. Hiksos göçleri. okuma, anlatım, tartışma
12Yeni imparatorluk devri. Ramses krallar dönemi. Hitit-Mısır mücadeleleri dönemi.okuma, anlatım, tartışma
13Son imparatorluk devri. Ege göçleri ve sonuçları.okuma, anlatım, tartışma
14Mısır’da sosyal, ekonomik ve dini yapı. Mısır kültür ve uygarlığı.okuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ekrem Memiş, Eskiçağ Tarihi, Konya, 2006. Recep Yıldırım, İlkçağ Medeniyetleri, Ankara 2004 Afet İnan, Mısır Tarihi, Ankara 1967.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ14444444444444
ÖÇ24444444444444
ÖÇ34444444444444
ÖÇ44444444444444
ÖÇ54444444444444
ÖÇ64444444444444
ÖÇ74444444444444
ÖÇ84444444444444
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr