Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300108209TÜRKİYE SOSYO- EKONOMİK TARİHİ - IISeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti iktisat tarihi ile alakalı temel bilgileri ve temel eserleri tanıtmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Osmanlı ve işgal dönemi Türkiyesi ile Atatürk dönemi karşılaştırılarak dönemin sosyal ve ekonomik reformlarının karakterini açıklayabilmek
10Osmanlı ve işgal dönemi Türkiyesi ile Atatürk dönemi karşılaştırılarak dönemin sosyal ve ekonomik reformlarının karakterini açıklayabilmek
11II. Dünya Savaşı sonrası oluşan iki kutuplu dünya düzeninde Türkiye’nin yeri kavratılacak; bu düzen içerinde Türkiye’nin kendine yer arayışları sorgulanacaktır
12II. Dünya Savaşı sonrası oluşan iki kutuplu dünya düzeninde Türkiye’nin yeri kavratılacak; bu düzen içerinde Türkiye’nin kendine yer arayışları sorgulanacaktır
13Demokrat Parti'nin iktisadî politikalarını karşılaştırır.
14Demokrat Parti'nin iktisadî politikalarını karşılaştırır.
1512 Eylül 1980 sonrası sosyo-ekonomik yapıyı öğrenir.
1612 Eylül 1980 sonrası sosyo-ekonomik yapıyı öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkiye Cumhuriyeti’nin iktisadi tarihi ile alakalı temel bilgi ve eserler tanıtılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türkiye'de devletçilik çalışmalarıokuma, anlatım, tartışma
2Türkiye'de devletçilik çalışmalarıokuma, anlatım, tartışma
3Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ve uygulamalarıokuma, anlatım, tartışma
4İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı ve uygulamalarıokuma, anlatım, tartışma
5II. Dünya Savaşı ve Türk Ekonomisine etkileriokuma, anlatım, tartışma
6II. Dünya Savaşı ve Türk Ekonomisine etkileriokuma, anlatım, tartışma
7II. Dünya savaşı Dönemi sosyo-ekonomik gelişmelerokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9Demokrat Parti'nin iktisadi politikaları ve sonuçlarıokuma, anlatım, tartışma
10Demokrat Parti'nin iktisadi politikaları ve sonuçlarıokuma, anlatım, tartışma
1127 Mayıs 1960 - 1970 arası sosyo-ekonomik gelişmelerokuma, anlatım, tartışma
121970 - 1980 arası sosyo-ekonomik gelişmelerokuma, anlatım, tartışma
1312 Eylül 1980 sonrası sosyo-ekonomik gelişmelerokuma, anlatım, tartışma
1412 Eylül 1980 sonrası sosyo-ekonomik gelişmelerokuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Taner Timur, Türk Devrimi Ve Sonrası, Ankara 1993; Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, TTK Yayınevi, Ankara 1994; Eric Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr