Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300107112MOĞOL TARİHİSeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Moğol Tarihi’nin dünya tarihindeki yeri ve neden olduğu değişiklikleri örnekleri ile beraber incelemektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa ÖZYÜREK
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11Dinleyici önünde Türk Moğol İmparatorluğu hakkında genel bilgiler sunabilirler.
12Dinleyici önünde Türk Moğol İmparatorluğu hakkında genel bilgiler sunabilirler.
13Hindistan’da büyük bir medeniyet tesis etmiş olan Moğolların faaliyetleri, kurmuş oldukları devletin siyasi ve askeri teşkilatı hakkında bilgi sahibi olur.
14Hindistan’da büyük bir medeniyet tesis etmiş olan Moğolların faaliyetleri, kurmuş oldukları devletin siyasi ve askeri teşkilatı hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Moğol İmparatorluğu’nun genel özellikleri anlatılarak, Moğol İmparatorluğu’nun coğrafyası, Proto-Moğollar, Moğol hayat tarzı, Temuçin'in çocukluğu, Çingiz Han seçilmesi ve fetih siyasetleri. Ögeday, Güyük ve Möngke dönemleri ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türk-Moğol İmparatorluğu Tarihinin kaynakları.okuma, anlatım, tartışma
2Proto-Moğollarokuma, anlatım, tartışma
3Moğol hayat tarzı ve kültürü.okuma, anlatım, tartışma
4Temuçin'in doğuşu ve çocukluğuokuma, anlatım, tartışma
5Temuçin'in Çingiz Han seçilmesi.okuma, anlatım, tartışma
6Moğol hakimiyetinin sağlanması.okuma, anlatım, tartışma
7Kore ve Çin akınları.okuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9Ögeday'ın tahta çıkışı ve faaliyetleri.okuma, anlatım, tartışma
10Moğolların büyük Avrupa seferi.okuma, anlatım, tartışma
11Güyük Han Dönemi.okuma, anlatım, tartışma
12Möngke Han dönemi.okuma, anlatım, tartışma
13Moğolların İslam siyaseti. okuma, anlatım, tartışma
14Moğol ülkesine Batı'dan gönderilen seyyahlar.okuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ahmet Temir, Moğolların Gizli Tarihi, Ankara, 1996 Jean Poul Roux, Moğol İmparatorluğu, Ankara, 2003 Cuveyni, Tarih-i Cihan Güşa, ı-II-III, Ankara, 1998
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ14444433444444
ÖÇ24444433444444
ÖÇ34444433444444
ÖÇ44444433444344
ÖÇ54444433444344
ÖÇ64444433444444
ÖÇ74444433444444
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr