Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300107110PREHİSTORYA - ISeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İlkçağ Tarihinin ana hatlarını, tarih ve mekan sınırlarını belirlemek. Prehistorya ve Protohistorya ile ilgili genel bilgi sunmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9İlkçağ tarihinin ana hatlarını öğrenebilirler.
10İlkçağ tarihinin ana hatlarını öğrenebilirler.
11Prehistorya bilimi ile ilgili genel bilgi sahibi olabilirler.
12Prehistorya bilimi ile ilgili genel bilgi sahibi olabilirler.
13İlk insanların yaşam biçimin kültürlerini ve düşünce yapılarını anlayabilirler.
14İlk insanların yaşam biçimin kültürlerini ve düşünce yapılarını anlayabilirler.
15Tarih öncesi toplulukların gündelik yaşamları ile ilgili bilgi sahibi olabilirler.
16Tarih öncesi toplulukların gündelik yaşamları ile ilgili bilgi sahibi olabilirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarih ve Prehistorya terimlerinin anlam ve tanımı verilerek İlkçağ Tarihinin Kronolojik ve Coğrafi Sınırları belirlenecek, İlkçağ Tarihinin Temel Bilimleri olan; Kronoloji, Coğrafya, Antropoloji, Arkeoloji, Epigrafya ve Nümizmatik hakkında bilgi aktarılarak. Prehistorik dönem kalıntıları hakkında bilgi verilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tarih Nedir? Tarihin Terminolojik Anlamları ve Tanımıokuma, anlatım, tartışma
2İlkçağ Tarihinin Kronolojik ve Coğrafi Sınırlarıokuma, anlatım, tartışma
3İlkçağ Tarihinin Temel Bilimlerle olan ilişkisi. Arkeoloji, Etnografya, Coğrafya, Jeoloji, Botanik vd.okuma, anlatım, tartışma
4Eski Doğu Prehistoryasının ana hatları. Afrika ve Akdeniz çevresinde ilk yerleşim yerleri. okuma, anlatım, tartışma
5Paleolitik dönem ve özellikleri.okuma, anlatım, tartışma
6Paleolitik dönem yerleşim yerleri ve özellikleri. Mağara yerleşim alanlarının önemi.okuma, anlatım, tartışma
7Neolitik dönem ve İnsanlık tarihinde devrimler çağı.okuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9Neolitik dönem yerleşim yerleri ve özellikleriokuma, anlatım, tartışma
10Kalkolitik dönem ve özellikleriokuma, anlatım, tartışma
11Kalkolitik dönem yerleşim yerleriokuma, anlatım, tartışma
12Eski Doğuda uygarlığın doğuşuokuma, anlatım, tartışma
13Uygarlık ve yazının yayılmasıokuma, anlatım, tartışma
14Mezopotamya ve Mısırokuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ekrem Memiş, Eskiçağ Tarihi, Konya, 2006. Ş.A. Kansu, İnsanlığın Kaynakları ve İlk Medeniyetler, Ankara 1991. R. J. Braidwood, Tarih Öncesi İnsan, İstanbul 1995.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr