Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300106102SEYAHATNAME OKUMALARI Seçmeli363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Seyahatnamelerin ve elçilik raporlarının içerdiği bilgiler zaman zaman dönemin doğru anlaşılmasında önemli bir rol oynayabilmektedir. Seyahatnamelerin tarih bilimine olan katkıları ve yeri tartışılmaz. Tarihin kaynaklarından olan seyahatnamelerin tanıtımı doğru değerlendirmeler açısından bilinmesi gerekli ve vazgeçilmezdir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Serpil Sönmez
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
3Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
4Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
5Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
6Ders sonunda öğrencinin seyahatname ve Sefaretname sahasındaki kaynaklara vukufiyeti sağlanır.
7Ayrıca farklı metinleri tanıma yetisine ulaşır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Seyahat Kültürü, Tarih içinde Seyyahlar, İslam coğrafyasında seyyahlar, Osmanlı Döneminin önemli Seyyahları, Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Seyahat tarihiokuma, anlatım, tartışma
2İlk dönem Seyyahlarokuma, anlatım, tartışma
3İlk yazılı Seyahatnamelerokuma, anlatım, tartışma
4MArco Polo ve benzeri batılı Seyayahlarokuma, anlatım, tartışma
5Müslümanlarda Seyahat düşüncesinin teşekkülüokuma, anlatım, tartışma
6İlk Coğrafi eserlerokuma, anlatım, tartışma
7İbn Fazlan ve Seyahatnamesiokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9İbn Batuta ve Seyahatnamesiokuma, anlatım, tartışma
10HAc Seyahanameleriokuma, anlatım, tartışma
11Evliya Çelebi Seyahatnamesiokuma, anlatım, tartışma
12Son Dönemdeki önemli Seyyahlar ve eserleriokuma, anlatım, tartışma
13Sefaretnamelerin doğuşuokuma, anlatım, tartışma
14Seyahatname ve Sefaretnamelerin arasındaki farklar ve değerlendirmeokuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Seyahatname ve sefaretnamelerin matbu ve yazmaları da birlikte işlenecektir. İbn Battuta Seyahatnamesi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi , I-X, haz. R.Dankoff, Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, Yapı Kredi Yayınları. Seyahatname madddesi (DİA), 37. CİLT. Coşkun, Menderes (2006), "Seyahatname ve sefaretnameler", Türk Edebiyatı Tarihi, 2, İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ercüment Kuran, Avrupa'daki Osmanlı İkamet Elçiliklerinin Kuruluşu ve İlk Elçilerin Siyasî Faaliyetleri --------------, Türkiye'nin batılılaşması ve milli meseleler, 1920-2009 ; Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı, 1994. Bidwell, R., Travellers in Arabia. Lebanon 1994. Suraiya Farughi, Pilgrims and Sultans. The Hajj under the Ottomans. London 1992
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr