Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300105306ARAPÇA - III Seçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Amaç, öğrencinin bilgilerini ana kaynaklarından doğru bir şekilde okumasını sağlamasına, Arapça yazılmış kaynaklardan araştırma yapmasına, klasik ve modern metinleri okuyup anlamasına, kendisini Arapça ifade edebilmesine yardımcı olmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arap dili ve dilbilgisinin özellikleri hakkında temel bilgilere sahip olur.
10Arap dili ve dilbilgisinin özellikleri hakkında temel bilgilere sahip olur.
11Muzari fiilin nasbı ve cezmi hakkında bilgi sahibi olur.
12Muzari fiilin nasbı ve cezmi hakkında bilgi sahibi olur.
13İki fiili cezmeden edatlar, ef’al-i hamse hakkında bilgi sahibi olur.
14İki fiili cezmeden edatlar, ef’al-i hamse hakkında bilgi sahibi olur.
15Müstesna, munada, inne ve benzeri edatlar, kâne fiili ve benzeri yardımcı fiiller, atıf, ma’tuf ve ma’tuf aleyh, vb. hakkında bilgi sahibi olur.
16Müstesna, munada, inne ve benzeri edatlar, kâne fiili ve benzeri yardımcı fiiller, atıf, ma’tuf ve ma’tuf aleyh, vb. hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Arap dilinin özellikleri, Arap alfabesini okuma ve yazma, değişik diyalog metinleri ve pratiği, cümle ve çeşitleri, isim ve çeşitleri, fiillerin çeşitleri kullanımları ve irabı, sarf ve nahiv hakkında genel bilgi, harfi cer, muzafun ileyh, sıfat, müsenna ve cemilerin irabı, zamirler ve irabı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Metin okuma, Harf-i cerler, Cinsten hükmünü nefyeden lâ okuma, anlatım, tartışma
2Metin okuma, Fiil çeşitleri, Kelime çeşitleriokuma, anlatım, tartışma
3Metin okuma, Soru edatları, Failokuma, anlatım, tartışma
4Metin okuma, Nida harfleri, Olumsuzluk lâsıokuma, anlatım, tartışma
5Metin okuma, Müzekker ve müennes, Cümle çeşitleriokuma, anlatım, tartışma
6Metin okuma, Zamirlerokuma, anlatım, tartışma
7Metin okuma, Atıf harfleri, Mefulü bihokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9Metin okuma, Mübteda ve haber, Fiil çeşitleriokuma, anlatım, tartışma
10Metin okuma, Fiili muzarinin cezm edilmesi, İzafet terkibiokuma, anlatım, tartışma
11Metin okuma, Müfret, tesniye, cemi, Merfu muttasıl zamirler okuma, anlatım, tartışma
12Metin okuma, Cümlelerin olumsuz yapılması, Lazım ve müteaddi fiilokuma, anlatım, tartışma
13Metin okuma, İsmi işaret, Cemi müennesi salimokuma, anlatım, tartışma
14Metin okuma, Cemi müzekkeri salim, Müenneslik alametleri, Fiili muzariyi nasb eden edatlar, Mansub muttasıl zamirler okuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
EL-ARABİYYE BEYNE YEDEYK (Komisyon) 1. Arapça Dilbilgisi Nahiv, (M. Meral Çörtü) 2. Arapça Dilbilgisi Sarf, (M. Meral Çörtü) 3. Arapça - Türkçe Sözlük, (Serdar Mutçalı) 4. Arapça - Türkçe Sözlük, (Kadir Güneş)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr