Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300105108OSMANLI DİPLOMATİKASI - I Seçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Osmanlı Devleti’ndeki yazı çeşitlerini, kurumlar arası yazışma usulleri, kurumların kullandığı dil ve terminoloji ile kullanılan el yazılarını iyi derecede tanıyabilme ve okuyabilmedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Halit Baş
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11Osmanlı Devleti’nin XX. Yüzyıl diplomatik diline hakim olma.
12Osmanlı Devleti’nin XX. Yüzyıl diplomatik diline hakim olma.
13XIX. Yüzyılın ikinci yarısında rika hattıyla yazılan belgeleri orta derecede okuyabilir.
14XIX. Yüzyılın ikinci yarısında rika hattıyla yazılan belgeleri orta derecede okuyabilir.
15Ferman, berat, ilam ve benzeri diplomatik terminolojiyi bilir.
16Ferman, berat, ilam ve benzeri diplomatik terminolojiyi bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kurumların kullandıkları yazıların ve terminolojinin ne mana ifade ettiği öğretilecektir. Osmanlı kurumları arası yazışmalardan bol miktarda örnekler okutulacaktır. Başta matbu ve daha sonra rika, sülüs ve talik yazılarından oluşan örnek belgeler öğrencilere okutulacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Osmanlı diplomatikası dersi hakkında genel bilgi verilmesi.okuma, anlatım, tartışma
2Osmanlı Devleti’nde kurumla arası yazışmalar ve kullanılan yazı çeşitleri.okuma, anlatım, tartışma
3Matbu yazışma örneklerini öğrencilerle beraber okuyup, anlaşılmayan kelimeleri sözlük yardımıyla araştırılması.okuma, anlatım, tartışma
4Basit diplomatik yazışmaların okunması.okuma, anlatım, tartışma
5Diplomatik yazışmalarda XX. Yüzyılın başlarında kullanılan dilin özellikleri.okuma, anlatım, tartışma
6Örnek okumalar.okuma, anlatım, tartışma
7Örnek okumalar.okuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9Halk tarafından verilen resmi dilekçelerin okunması ve işlem kuralları.okuma, anlatım, tartışma
10XIX. yüzyılın sonlarında kullanılan el yazmaları ve çeşitleri,okuma, anlatım, tartışma
11Matbu harflerden farkı olarak yazılan el yazılarının tanıtımıokuma, anlatım, tartışma
12Basit rika harfleriyle yazılmış el yazıları okumakokuma, anlatım, tartışma
13Örnek okumalarokuma, anlatım, tartışma
14Örnek okumalarokuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Jan Reychman/Ananıasz Zajaczkowskı, Osmanlı –Türk DiplomatikasıEl Kitabı, çev. M.Fethi Atay, İstanbul 1993. - Yılmaz Kurt, Osmanlıca Dersleri I-II, Ankara 2000. - Sami, Kamus-ı Türkî, İstanbul 1978. - Y. İhsan Genç/Heyet, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, 1992. - Muallim Naci, Lügat-ı Naci, İstanbul 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr