Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300105107ORTADOĞU TARİHİ Seçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders temelde Ortadoğu tarihinde etkin rol oynayan aktör ve faktörler ile, ABD, Türkiye, Israil, Suudi Arabistan, Mısır ve İran gibi önemli aktörlerin tarihi süreçleri şekillendirmesi sonucunda ortaya çıkan gelişmeler üzerinde odaklanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
3Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
4Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
5Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
6Ortadoğu siyasi tarihinin gelişimini anlayabilecektir.
7ABDAB’nin Ortadoğu’da girmiş olduğu çıkmazları eleştirebilecektir.
8Arap-İçatışmaları ve küresel terörle savaş süreçleri üzerinde araştırma çalışması yapabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders esas olarak 20nci Yüzyıl başından bugüne kadar gelen bir süreçte Ortadoğu’da ortaya çıkan gelişmelere odaklanmıştır. Bu bağlamda, önce Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü ve onu izleyen Sevr Antlaşması ile Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş süreçlerini tartışmakta; Levanten bölgesinde oluşturulan Manda yönetimleri ve iki dünya savaşı dönemindeki gelişmeleri analiz etmekte; son olarak, Israil devletinin 1948’de kuruluşundan itibaren ortaya çıkan Israil-Arap savaşları ile son yıllarda gelişen “Arab Baharı” süreçlerine odaklanmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Konuya genel bakış ve yaklaşımların sunumuokuma, anlatım, tartışma
2İslamın doğuşu ve Birinci Dünya Savaşıokuma, anlatım, tartışma
3Ortadoğu’da Bağımsız Devletlerokuma, anlatım, tartışma
4Milliyetçilik Çağıokuma, anlatım, tartışma
5Arap-Israil Savaşlarıokuma, anlatım, tartışma
6Iran Devrimiokuma, anlatım, tartışma
7Körfez Savaşları ve Ötesiokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9Ekonomik Gelişmede Güçlüklerokuma, anlatım, tartışma
10Devletler ve Karşıtlarıokuma, anlatım, tartışma
11Demokrasi sorunu ve Ortadoğu’da karşılaşılan Güçlüklerokuma, anlatım, tartışma
12Ödevlerin Sunumuokuma, anlatım, tartışma
13Sınav öncesi tekrar ve tartışmaokuma, anlatım, tartışma
14Dönemin Genel Değerlendirmesiokuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Textbooks: Ernest Tucker, The Middle East in Modern World History, Pearson, 2013.; William L. Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, Agora Yay., 2008; Tuncay Öğün, Cizreli İzzeddin Şir Bey ve İsyanı, İstanbul: Yeditepe Yay., 2010.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr