Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300105106TÜRK DENİZCİLİK TARİHİ - I Seçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde bir denizcilik bilincinin oluşumunun sağlanması, Osmanlı Devleti'nin büyük bir imparatorluk haline gelişte denizciliğin ve deniz politikalarının önemi, bu gibi tarihi gelişmeler dikkate alınarak günümüz hadiselerinin anlaşılması ve sorunlarının çözümünde yeni fikirlerin ortaya çıkmasının temini temel hedeftir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Emin Nuri SALMANOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11Klasik dönemde Türk Denizciliğinin gelişme safhaları.
12Klasik dönemde Türk Denizciliğinin gelişme safhaları.
13Uluslararası rekabette Türk denizciliği.
14Uluslararası rekabette Türk denizciliği.
1519. yüzyıl sonrası Türk denizciliğinde reformlar ve sistemin işleyişi.
1619. yüzyıl sonrası Türk denizciliğinde reformlar ve sistemin işleyişi.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Eski Türkler'de deniz algısını ve Türklerin Anadolu'ya gelişinden itibaren başlayan Türk denizciliğini ve gelişme çağlarının bilimsel ölçütlere uygun olarak öğrenciye aktarmak. Selçuklu, Anadolu Beylikleri, Osmanlı ve son olarak Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar Türklerin denizcilik alanındaki gelişmeleri, konunun zaman zaman kazandığı uluslararası mahiyet ve söz konusu süreçte denizcilik tarihindeki ön plana çıkmış mühim şahsiyetlerin öğrenilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türklerin denizciliğe verdiği önem.okuma, anlatım, tartışma
2Bizans, Büyük Selçuklu ve Anadolu Beylikleri dönemindeTürk denizciliği.okuma, anlatım, tartışma
3Çaka Bey, Bizans ve Türk Denizciliği.okuma, anlatım, tartışma
4Büyük Selçuklu ve Anadolu Beylikleri döneminde Devrinde Türk denizciliği, Aydınoğlu Umur Bey ve denizcilik faaliyetleri ve bu süreçte kurulan tersaneler.okuma, anlatım, tartışma
5Osmanlı Devletinin Kuruluş aşamasında denizcilik faaliyetleri; klasik dönemde idari teşkilat, gemi inşa faaliyetleri ve yeni kurulan tersaneler.okuma, anlatım, tartışma
6Osmanlı'nın Venedik ve Cenevizle mücadelesi ve denizcilik sahasındaki teknolojik gelişmeler; Fatih Sultan Mehmed ve deniz politikaları.okuma, anlatım, tartışma
7Kanuni Sultan Süleyman saltanatında Osmanlı denizciliği. Barbaros Hayrettin Paşa ve Osmanlı deniz eyaleti teşkilatı.okuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9Klasik dönem Türk denizcilik merkez ve taşra teşkilatı.okuma, anlatım, tartışma
10Klasik dönem Türk deniz tarihi eserleri ve tarihçileri.okuma, anlatım, tartışma
11Duraklama döneminde Türk denizciliği ve yapılan ıslahatlar.okuma, anlatım, tartışma
1219. yüzyıl başlarında Osmanlı donanma teşkilatı; personel yapısı ve gemi türleri.okuma, anlatım, tartışma
13Modern Türk denizciliğinin kurucusu Sultan III. Selim'in ıslahatlarında donanma.okuma, anlatım, tartışma
141827 Navarin deniz savaşı ve Türk donanması. Osmanlıya buharlı gemi teknolojisinin girişi.okuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ali İhsan Gencer, Bahriye'de Yapılan Islahat Hareketleri ve Bahriye Nezareti'nin Kuruluş(1789 -1867) , Ankara 2001(2. baskı). İdris Bostan, Beylikten İmparatorluğa Osmanlı Denizciliği, İstanbul 2005. Ali Fuat Örenç, Yakındönem Tarihimizde Rodos ve Oniki Ada, İstanbul 2006 .
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ14444444544444
ÖÇ24444444544444
ÖÇ34444444544444
ÖÇ44444444544444
ÖÇ54444444544444
ÖÇ64444444544444
ÖÇ74444444544444
ÖÇ84444444544444
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr