Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300104101ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ Seçmeli243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İslam’ın İberya’ya yayılışını anlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Associate professor. Gonca SUTAY
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir.
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir.
9İslam’ın Kuzey Afrika’ya yayılışını anlayabilme
10İslam’ın Kuzey Afrika’ya yayılışını anlayabilme
11Endülüs Emevi devletinin kuruluş sürecini takip edebilme
12Endülüs Emevi devletinin kuruluş sürecini takip edebilme
13Endülüs Emevi devleti ile Hristiyan ülkelerin ilişkilerini analiz edebilme
14Endülüs Emevi devleti ile Hristiyan ülkelerin ilişkilerini analiz edebilme
15Endülüs Emevi devletinin yıkılış sürecini kavrayabilme
16Endülüs Emevi devletinin yıkılış sürecini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İberya yarım adasının fethi. Endülüs valiliği ve etno-politik çatışmalar. Endülüs Emevi Emirliği’nin kuruluşu. Emirlik Devrinde Doğu İslam dünyası ile ilişkiler. III. Abdurrahman en-Nâsır ve emirlikten hilafete geçiş. Endülüs halifeleri ve fetih hareketleri. Hilafet devrinde Hıristiyan ülkelerle diplomatik ilişkiler. Hilafet devrinde Müslüman ülkelerle diplomatik ilişkiler. Endülüs’te hâciplerin hakimiyeti ve Endülüs Emevi Devleti’nin yıkılışı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İberya yarım adasının fethiOkuma, kritize etme
2Endülüs valiliği ve etno-politik çatışmalarOkuma, kritize etme
3Abdurrrahman ed-Dâhil ve Endülüs Emevi Emirliği’nin kuruluşuOkuma, kritize etme
4Emirlik Devrinde Doğu İslam dünyası ile ilişkilerOkuma, kritize etme
5III. Abdurrahman en-Nâsır ve emirlikten hilafete geçişOkuma, kritize etme
6Endülüs halifeleri ve fetih hareketleriOkuma, kritize etme
7Endülüs halifeleri ve fetih hareketleriOkuma, kritize etme
8 Ara Sınav
9Hilafet devrinde Hıristiyan ülkelerle diplomatik ilişkilerOkuma, kritize etme
10Hilafet devrinde Hıristiyan ülkelerle diplomatik ilişkilerOkuma, kritize etme
11Hilafet devrinde Hıristiyan ülkelerle diplomatik ilişkilerOkuma, kritize etme
12Hilafet devrinde Hıristiyan ülkelerle diplomatik ilişkilerOkuma, kritize etme
13Endülüs’te hâciplerin hakimiyeti ve Endülüs Emevi Devleti’nin yıkılışıOkuma, kritize etme
14Tavâif-i Mülûk dönemiOkuma, kritize etme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Özdemir, Mehmet, Endülüs Müslümanları I, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1994. Lütfi Şeyban, Reconquista: Endülüs’te Müslüman-Hıristiyan İlişkileri, İz Yayıncılık, İstanbul 2003. Ziya Paşa, Endülüs Tarihi, Selis Kitaplar, İstanbul 2005. İsmail Hakkı Atçeken, Endülüs’ün Fethi ve Musa b. Nusayr, Araştırma Yayınları, Ankara 2002. Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi IV: Endülüs Emevileri, (Ed. Hakkı Dursun Yıldız), Çağ Yayınları, İstanbul 1988.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Alan Çalışması8216
Bireysel Çalışma14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)76
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15            
ÖÇ2 5           
ÖÇ3   5 4       
ÖÇ4       5     
ÖÇ5      4      
ÖÇ6        5    
ÖÇ7          4  
ÖÇ8         5   
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr