Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300104207BİZANS TARİHİ - II Seçmeli243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
III. Romanos Argyros (1028-1034) döneminden Bizans İmparatorluğu’nun sonuna (1453) dek Bizans İmparatorluğu’nun siyasî tarihini özetleyebilme, Bizans İmparatorluğu’nda idarî yapı, sosyal ve ekonomik durum, bilim ve sanat konularını özetleyebilme,
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Emin Nuri SALMANOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11III. Romanos Argyros (1028-1034) döneminden Bizans İmparatorluğu’nun sonuna (1453) dek Bizans İmparatorluğu’nun siyasî tarihini özetleyebilme
12III. Romanos Argyros (1028-1034) döneminden Bizans İmparatorluğu’nun sonuna (1453) dek Bizans İmparatorluğu’nun siyasî tarihini özetleyebilme
13Bizans İmparatorluğu’nda idarî yapı, sosyal ve ekonomik durum, bilim ve sanat konularını özetleyebilme
14Bizans İmparatorluğu’nda idarî yapı, sosyal ve ekonomik durum, bilim ve sanat konularını özetleyebilme
15Bizans İmparatorluğu’nun dünya tarihindeki yerini ve etkilerini değerlendirebilme
16Bizans İmparatorluğu’nun dünya tarihindeki yerini ve etkilerini değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Latin egemenliği döneminden 1453 İstanbul’un fethine kadar geçen süreçte Bizans İmparatorluğu.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11028-1071 yılları arasında Bizans'ta siyasi, askeri ve toplumsal gelişmelerokuma, anlatım, tartışma
21071-1204 yılları arasında Bizans'ta siyasi, askeri ve toplumsal gelişmelerokuma, anlatım, tartışma
3IV. Haçlı Seferi ve Bizans İmparatorluğu’nun Latin ve Grek devletlere bölünmesi,okuma, anlatım, tartışma
41240-1261 yılları arasında Bizans'ta siyasi, askeri ve toplumsal gelişmelerokuma, anlatım, tartışma
5VIII. Mikail Palailogos (1259 – 1283) dönemi ve İstanbul’un geri alınması (1261)okuma, anlatım, tartışma
61282-1354 yılları arasında Bizans'ta siyasi, askeri ve toplumsal gelişmelerokuma, anlatım, tartışma
71354-1453 yılları arasında Bizans'ta siyasi, askeri ve toplumsal gelişmelerokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9Bizans İmparatorluğu'nun yıkılışıokuma, anlatım, tartışma
10Bizans İmparatorluğunda idari yapıokuma, anlatım, tartışma
11Bizans İmparatorluğunda askeri yapıokuma, anlatım, tartışma
12Bizans İmparatorluğunda sosyal yapıokuma, anlatım, tartışma
13Bizans İmparatorluğunda ekonomik yapıokuma, anlatım, tartışma
14Bizans Kültür ve medeniyetinin diğer kültürlere etkisiokuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi 2. Charles Diehl, Bizans İmparatorluğu Tarihi 3. Cyril Mango, Bizans Yeni Roma İmparatorluğu 4. Paul Lemerle, Bizans Tarihi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr