Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300104100RUSYA TARİHİ Seçmeli243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin temel amacı öğrencilere Rusya tarihindeki temel olayları anlatmak ve siyasi, sosyal ve kültürel tarihini anlamalarını sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
3Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
4Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir.
5Rusya Devleti coğrafyasının anlaşılmasının sağlanması ve iki dünya devleti olan Osmanlı Devleti ile Rusya devleti arasındaki benzerliklerin gözden geçirilmesi.
6Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki siyasi ve askeri mücadelelerin kaynaklarının tespit edilmesi
7Osmanlı- Rus ilişkilerinin günümüze yansımalarının tespiti.
8Rusya’nın dünya ve sömürgecilik politikalarının algılanması.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Derste 18. ve 19. asır Rusya tarihi ele alınacaktır. Rus Çarlıgı’nın tarihsel politik kurgusu, siyasi yapıları, devlet ideolojisi; toplumsal ve siyasi modernlesme ve aynı süreçteki Rus- Osmanlı iliskileri üzerinde durulacak konulardır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Rusya kronolojisi ve terminolojisi hakkında bazı hususlarOkuma, kritize etme
2Rusya coğrafyası: Rus kelimesinin anlamı ve kökeniOkuma, kritize etme
3Başlangıcından Hıristiyanlığa kadar Rusya tarihiOkuma, kritize etme
4Bozkırda Türk-Rus mücadelesiOkuma, kritize etme
5Novgorod Cumhuriyeti, Suzdal Rusyası, Tatarlarla mücadeleOkuma, kritize etme
6Büyük Moskova Knezliğinin kuruluşu ve yükselişiOkuma, kritize etme
7Korkunç İvan ve halefleri döneminde RusyaOkuma, kritize etme
8 Ara Sınav
9Romanovlar ve Rus İmparatorluğunun ilk evresiOkuma, kritize etme
10Büyük Petro: saltanatı, halefleri ve Osmanlı ile ilişkileriOkuma, kritize etme
11II. Katarina dönemi, dış politikası ve Rus yayılması; Avrupa ve Rusya, Osmanlı ile ilişkilerOkuma, kritize etme
121. Aleksander, 2. Nikola, 3. Aleksander, Aleksander dönemi gelişmeleri, reformlar ve tepkilerOkuma, kritize etme
131905-1917 devrimleri zamanında Rusya, Sovyet Rusya’nın kuruluşu, Osmanlı ile ilişkilerOkuma, kritize etme
142. Dünya Savaşına kadar Sovyet Rusya, Soğuk Savaştan çözülmeye Sovyet RusyaOkuma, kritize etme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, Başlangıcından 1917’ye Kadar, Ankara, 1987. Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, Ankara, 1990. Kâmuran Gürün, Türk-Sovyet İlişkileri 1920-1953, Ankara, 1991. Rusya ve Ruslar: Erken Dönemden 21. Yüzyıla, Geoffrey Hosking (Çev. Kezban Acar), İstanbul 2011.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Alan Çalışması8216
Bireysel Çalışma14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)76
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr