Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300103108İŞARET DİLİ - I Seçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek, öğretmek ve sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11İşaret dilini aktif kullanır ve kendi çalışmalarını alandaki ve dıştaki gruplara aktarır.
12İşaret dilini aktif kullanır ve kendi çalışmalarını alandaki ve dıştaki gruplara aktarır.
13İşaret dilini kullanarak bilişim ve iletişime yönelik bilgi ve becerilerini geliştirir.
14İşaret dilini kullanarak bilişim ve iletişime yönelik bilgi ve becerilerini geliştirir.
15İşaret dilini kullanarak alanında edindiği bilgi ve yetenekleri disiplinler arası çalışmalarda uygular.
16İşaret dilini kullanarak alanında edindiği bilgi ve yetenekleri disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek, öğretmek ve sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türk İşaret Dilinde temel iletişim becerileri geliştirmeokuma, anlatım, tartışma
2Türk İşaret Dilinde temel iletişim becerileri geliştirmeokuma, anlatım, tartışma
3Türk İşaret Dilinde temel iletişim becerileri geliştirmeokuma, anlatım, tartışma
4Türk İşaret Dilinde temel iletişim becerileri geliştirmeokuma, anlatım, tartışma
5Türk İşaret Dilinde temel iletişim becerileri geliştirmeokuma, anlatım, tartışma
6Türk İşaret Dilinde temel iletişim becerileri geliştirmeokuma, anlatım, tartışma
7Türk İşaret Dilinde temel iletişim becerileri geliştirmeokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9Türk İşaret Dilinde temel iletişim becerileri geliştirmeokuma, anlatım, tartışma
10Türk İşaret Dilinde temel iletişim becerileri geliştirmeokuma, anlatım, tartışma
11Türk İşaret Dilinde temel iletişim becerileri geliştirmeokuma, anlatım, tartışma
12Türk İşaret Dilinde temel iletişim becerileri geliştirmeokuma, anlatım, tartışma
13Türk İşaret Dilinde temel iletişim becerileri geliştirmeokuma, anlatım, tartışma
14Türk İşaret Dilinde temel iletişim becerileri geliştirmeokuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr