Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300103107BİZANS TARİHİ - I Seçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin İstanbul’un kuruluşundan Konstantinos (1025-1028) dönemine kadar Bizans İmparatorluğu’nun siyasî tarihini özetleyebilme, Bizans Devleti’nin bir parçası olarak kurulduğu Batı Roma İmparatorluğu ile ortak / farklı yönlerini değerlendirebilme, Bizans İmparatorluğu’nun dünya tarihindeki yerini ve etkilerini sorgulayabilmesini sağlamaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Gonca SUTAY
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11İstanbul’un kuruluşundan Konstantinos (1025-1028) dönemine kadar Bizans İmparatorluğu’nun siyasî tarihini özetleyebilme
12İstanbul’un kuruluşundan Konstantinos (1025-1028) dönemine kadar Bizans İmparatorluğu’nun siyasî tarihini özetleyebilme
13Bizans Devleti’nin bir parçası olarak kurulduğu Batı Roma İmparatorluğu ile ortak / farklı yönlerini değerlendirebilme
14Bizans Devleti’nin bir parçası olarak kurulduğu Batı Roma İmparatorluğu ile ortak / farklı yönlerini değerlendirebilme
15Bizans İmparatorluğu’nun dünya tarihindeki yerini ve etkilerini sorgulayabilme
16Bizans İmparatorluğu’nun dünya tarihindeki yerini ve etkilerini sorgulayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bizans İmparatorluğunun kuruluşundan Latin egemenliğine kadar geçen süreçte diğer devletlerle olan münasebetlerinin incelenmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersle ilgili bibliyografya tanıtımıokuma, anlatım, tartışma
2İstanbul’un kuruluşu, Bizans’ta imparatorluk kavramı, imparator – Ortodoks kilisesi ilişkisiokuma, anlatım, tartışma
3Arkadius (395-408) döneminden I. Justinus (518-527) dönemine kadarokuma, anlatım, tartışma
4I. Justinus (518-527) dönemiokuma, anlatım, tartışma
5II. Justinus (565-578) döneminden Phokas (602-610) dönemine kadarokuma, anlatım, tartışma
6Herakleos (610-641)döneminden II. Justinianus (685-695) devrine kadarokuma, anlatım, tartışma
7Leontius (695-698) döneminden III. Theodosius (715-717) dönemine kadarokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9III. Leon (717-741) dönemi ve ikonoklazmokuma, anlatım, tartışma
10V. Konstantinus (741-775) döneminden VI. Konstantinus (780-797) dönemine kadarokuma, anlatım, tartışma
11Irene (797-802) döneminden I. Mikail Rangabe (811-813) dönemine kadarokuma, anlatım, tartışma
12V. Leon (813-820) döneminden III. Mikail (842-867) dönemine kadarokuma, anlatım, tartışma
13I. Basileos (867-886) döneminden VII. Konstantinos (913-959) dönemine kadarokuma, anlatım, tartışma
14I. Romanos Lakapenos (920-944) döneminden II. Nikephoros Phokas (963-969) dönemine kadar. I. Ioanes Çimiskes (969-976) döneminden VIII. Konstantinos (1025-1028) dönemine kadar.okuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi 2. Charles Diehl, Bizans İmparatorluğu Tarihi 3. Cyril Mango, Bizans Yeni Roma İmparatorluğu 4. Paul Lemerle, Bizans Tarihi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15            
ÖÇ2 5           
ÖÇ3  5          
ÖÇ4    4        
ÖÇ5     4       
ÖÇ6    5  4     
ÖÇ7        4    
ÖÇ8   5     4   
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr