Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300103106ARAPÇA - ISeçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Arapça gramer konularını bir bütün olarak öğrenciye kavratmak ve metinlerde uygulamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir.
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir.
9Nida üslubunu metinlerde kullanır ve bulur
10Nida üslubunu metinlerde kullanır ve bulur
11İsm-i fâilleri cümlede kullanır
12İsm-i fâilleri cümlede kullanır
13Mübalağa sigalarını cümlede kullanır
14Mübalağa sigalarını cümlede kullanır
15Sıfat-ı müşebbeheleri cümlede kullanır
16Sıfat-ı müşebbeheleri cümlede kullanır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Arap dilinin karakteristik özelliklerinin tanıtımı. Arap alfabesinde geçen harfler ve telaffuz yerleri ve şekilleri. Arapça’da cümle çeşitleri ve cümle kuruluşu.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Nida harfleri, münada ve irabı, tâbiu?l münadaOkuma, kritize etme
2Seçme metinOkuma, kritize etme
3Nüdbe, İstiğaseOkuma, kritize etme
4Seçme metinOkuma, kritize etme
5Seçme metinOkuma, kritize etme
6Seçme metinOkuma, kritize etme
7Âmil-ma?mûl ve amel kavramlarıOkuma, kritize etme
8 Ara Sınav
9İsm-i fâil ve ameli, mübalaga sigaları ve ameliOkuma, kritize etme
10İsm-i mef?ûl ve ameliOkuma, kritize etme
11Seçme metin Okuma, kritize etme
12Sıfat-ı müşebbehe ve ameli İsm-i tafdil ve ameliOkuma, kritize etme
13Seçme metin Okuma, kritize etme
14Masdar ve ameliOkuma, kritize etme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
M. Meral Çörtü, Arapça Dilbilgisi Sarf, İstanbul 2001 M. Meral Çörtü, Arapça Dilbilgisi Nahiv, İstanbul 1998 Yusuf Uralgiray, İlk ve ileri dilbilgisi, yy, 1986 Serdar Mutçalı, Arapça Türkçe Sözlük, İstanbul 1995.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Alan Çalışması8216
Bireysel Çalışma14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)76
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr