Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300102207DOĞU AVRUPA TÜRK KAVİM VE DEVLETLERİ - II Seçmeli123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Doğu Avrupada kurulan Türk devletlerinin siyasi ve askeri yapılarının tanıtılması. İktisadi ve kültürel yapılarının tanıtılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Emİn Nuri SALMANOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
3Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
4Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
5Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
6Disiplinler arası bakış açısı ve değerlendirme yaparak, dönemin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel parametrelerini doğru okuyabilme
7Türk Devlet ve Medeniyet Tarihini doğru değerlendirip günümüz Türk Devlet yapısı ile ilişkilendirebilme
8Mesleki terminolojiye hâkim olarak dönemin kavramlarını doğru tanımlama
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Avrupa Hun Devleti sonrası Doğu Avrupa'da kurulmuş Türk Kavim ve Devletleri'nin siyasi ve sosyal yönleriyle incelenmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İtil (Volga) Bulgar Devleti ( Bulgarlar'ın kökeni ,kurulduğu coğrafya ve siyasi ilişkileri)okuma, anlatım, tartışma
2İtil Bulgarları'nın İslamiyeti kabulleriokuma, anlatım, tartışma
3Tuna Bulgarları ( Kurulduğu coğrafya ve siyasi ilişkileri)okuma, anlatım, tartışma
4Peçenekler ( Kökenleri, hakimiyet alanları, Peçenek-Rus ilişkileri, Peçenek-Bizans ilişkileri)okuma, anlatım, tartışma
5Peçenekler (Malazgirt'te Selçuklu safında yer alma, Kuman-Kıpçak baskını ve sona erme, Peçenek kültürü)okuma, anlatım, tartışma
6Kuman-Kıpçaklar ( Kökenleri, Deşt-i Kıpçaka doğru ilerleme, Balkanlar'a akınlar, Ruslarla ilişkiler)okuma, anlatım, tartışma
7Kuman-Kıpçaklar (Kuman- Kıpçakların müstakil hayatlarının sonu, Tarihi rolleri, Codex Cumanicus)okuma, anlatım, tartışma
8ara sınav
9Uzlar (Oğuzlar)okuma, anlatım, tartışma
10Altın Ordu Kağanlığı ( Kağanlığın Türk kimliği, Kurulduğu coğrafya, siyasi ilişkiler)okuma, anlatım, tartışma
11Kazan Hanlığı , Kasım Hanlığıokuma, anlatım, tartışma
12Kırım Hanlığı (Coğrafi durumu, ekonomik ve stratejik önemi, hanlığın Kuruluşu, Osmanlı'ya bağlanışı)okuma, anlatım, tartışma
13Kırım Hanlığı ( Kırım-Rus ilişkileri ve yıkılış)okuma, anlatım, tartışma
14Astarhan Hanlığıokuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İbrahim Kafesoğlu,Türk Milli Kültürü,Akdes Nimet Kurat,XIV-XVIII.yüzyıllarda Karadenizin Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri,Ahmet Taşağıl, Kök Tengri'nin Çocukları(Avrasya Bozkırlarında İslam Öncesi Türk Tarihi),Gyula Nemeth, Hunlar ve Tanrının Kılıcı Atilla, Bahaeddin Ögel, Hun İmparatorluğu I-II, Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası El Kitabı, Haritalar ( Avrupa Haritaları, Göç yollarını gösteren siyasi haritalar ve diğer görsel malzeme (fotoğraf v.s.).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ14444444444444
ÖÇ24444444444444
ÖÇ34444444444444
ÖÇ44444444444444
ÖÇ54444444444444
ÖÇ64444444444444
ÖÇ73333333333333
ÖÇ83333333333333
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr