Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300101108TÜRK - İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - ISeçmeli113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İslamiyet’in ve Türk-İslam Kültürü'nün Dünya tarihindeki yeri ve neden olduğu değişiklikleri örnekleri ile beraber incelemektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Emin Nuri SALMANOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11İlk dönemlerinden itibaren İslam Kültür ve Medeniyetinin oluşumunu özetleyebilme.
12İlk dönemlerinden itibaren İslam Kültür ve Medeniyetinin oluşumunu özetleyebilme.
13İslam Kültür ve Medeniyetinin dinamiklerini belirtebilme.
14İslam Kültür ve Medeniyetinin dinamiklerini belirtebilme.
15İslam Kültür ve Medeniyetinin dünya kültürüne etkilerini analiz edebilme.
16İslam Kültür ve Medeniyetinin dünya kültürüne etkilerini analiz edebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İslam toplumunun oluşum sürecini, siyasi, idari, toplumsal ve ekonomik yapılanma ve kurumlaşmasını, toplumsal yapısını, bilimsel ve düşünsel gelişimini, mimari, sanat ve edebiyat alanlarındaki üretimi, Türklerin İslamiyeti kabulüyle meydana gelen Türk İslam sentezinin açıklanabilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İslâm Medeniyetinin doğduğu ortam ve İslam Medeniyetinin Kaynaklarıokuma, anlatım, tartışma
2İslam Medeniyetinin Gelişim Aşamaları ve Manevi Dinamikleriokuma, anlatım, tartışma
3İslâm fütuhatı ve nedenleri.okuma, anlatım, tartışma
4İslam Medeniyetinde İdari Yapıokuma, anlatım, tartışma
5İslam Medeniyetinde Sosyal ve Ekonomik Hayatokuma, anlatım, tartışma
6İslam Medeniyetinde Eğitim ve Öğretim/ Kitap ve Kütüphanelerokuma, anlatım, tartışma
7İslam Medeniyetinde İlmi Hayat ( Din Bilimleri/Fen ve Sağlık Bilimleri)okuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9İslam Medeniyetinde Sanat ve Mimari /Şehircilikokuma, anlatım, tartışma
10İslam Medeniyetinde Vakıf Kurumları ve Önemiokuma, anlatım, tartışma
11İslam Medeniyetinde Türkler’in etkisiokuma, anlatım, tartışma
12İslam Medeniyetinde Fütüvvet ve Ahilikokuma, anlatım, tartışma
13İslam Medeniyetinin Batı Medeniyetine Etkileriokuma, anlatım, tartışma
14İslam Medeniyetinin Diğer Medeniyetlere (Hint, Çin, Rus) Etkileriokuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. İ. Sarıçam-S. Erşahin, (2013) İslam Medeniyeti Tarihi, Ankara. 2. Barthold, W.-Köprülü F. (1977) İslam Medeniyeti Tarihi, Ankara. 3. Danişmend, İ. Hami, (1974), Garb Menbalarına Göre İslam Medeniyeti, İstanbul. 4. Zeydan, Corci (çev. Z. Meganiz) (1328/19..), İslam Medeniyeti Tarihi (IV Cilt), İstanbul (Osmanlıca) 6. Yetkin, S. Kemal, (1954) İslam Sanatı Tarihi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ14444444444444
ÖÇ24444444444444
ÖÇ34444444444444
ÖÇ44444444444444
ÖÇ54444444444444
ÖÇ63333333333333
ÖÇ73333333333333
ÖÇ83333333333333
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr