Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300101107DOĞU AVRUPA TÜRK KAVİM VE DEVLETLERİ - ISeçmeli113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Doğu Avrupada kurulan Türk devletlerinin siyasi ve askeri yapılarının tanıtılması. İktisadi ve kültürel yapılarının tanıtılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Emin Nuri SALMANOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11Disiplinler arası bakış açısı ve değerlendirme yaparak, dönemin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel parametrelerini doğru okuyabilme
12Disiplinler arası bakış açısı ve değerlendirme yaparak, dönemin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel parametrelerini doğru okuyabilme
13Türk Devlet ve Medeniyet Tarihini doğru değerlendirip günümüz Türk Devlet yapısı ile ilişkilendirebilme
14Türk Devlet ve Medeniyet Tarihini doğru değerlendirip günümüz Türk Devlet yapısı ile ilişkilendirebilme
15Mesleki terminolojiye hâkim olarak dönemin kavramlarını doğru tanımlama
16Mesleki terminolojiye hâkim olarak dönemin kavramlarını doğru tanımlama
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Orta Asya’dan Doğu Avrupa’ya ilk göçlerden başlanarak, Kavimler Göçü ve sonrasında Doğu Avrupa’da Avrupa Hun Devletinin bölge halklarıyla siyasi ve sosyal münasebetlerinin ve bu göçün Avrupa siyasi tarihine etkilerinin incelenmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kavimler Göçü öncesi Orta Asya ve Doğu Avrupa'ya genel bir bakışokuma, anlatım, tartışma
2Orta Asya’dan Doğu Avrupa’ya ilk göçlerokuma, anlatım, tartışma
3Orta Asya’dan Doğu Avrupa’ya göçlerokuma, anlatım, tartışma
4Kavimler Göçü'nün önemi ve etkileriokuma, anlatım, tartışma
5Avrupa Hun Devleti'nin kuruluşuokuma, anlatım, tartışma
6Avrupa Hun Devleti'nin yükselişi ve imparatorluk dönemiokuma, anlatım, tartışma
7Avrupa Hun Devleti'nin yükselişi ve imparatorluk dönemiokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9Attila'nın ölümü ve İmparatorluğun yıkılışıokuma, anlatım, tartışma
10Avrupa Hunları'nda kültür ve medeniyetokuma, anlatım, tartışma
11Avarlar ( Avrupa'ya ve Balkanlar'a göç, İstanbul Kuşatması, zayıflama ve yıkılış)okuma, anlatım, tartışma
12Sabarlar ( Tarih sahnesine çıkış, Anadolu akınları, Avar ve Sasani baskısı ve yıkılış )okuma, anlatım, tartışma
13Hazarlar (kökenleri, coğrafyaları, Kafkaslar ve Hazarlar, Araplarla, Ruslarla ve Macarlarla ilişkiler)okuma, anlatım, tartışma
14Hazarlar (Hazar Barış Çağı, Hazarlar'da din, Hazarlar'ın yıkılışı)okuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İbrahim Kafesoğlu,Türk Milli Kültürü,Akdes Nimet Kurat,XIV-XVIII.yüzyıllarda Karadenizin Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri,Ahmet Taşağıl, Kök Tengri'nin Çocukları(Avrasya Bozkırlarında İslam Öncesi Türk Tarihi),Gyula Nemeth, Hunlar ve Tanrının Kılıcı Atilla, Bahaeddin Ögel, Hun İmparatorluğu I-II, Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası El Kitabı, Haritalar ( Avrupa Haritaları, Göç yollarını gösteren siyasi haritalar ve diğer görsel malzeme (fotoğraf v.s.).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr