Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3311001101TAŞIMA OPERASYONLARISeçmeli112
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin taşımacılık, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi arasındaki ilişkileri öğrenmesi, ayrıca taşımacılık yönetimi kararlarını vaka çalışması ile analiz etmesini sağlamak amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Temel taşımacılık yönetimi kararlarını açıklayabilmek.
2Taşımacılık maliyetleri ve ücretlendirme konularını açıklayabilmek.
3Taşımacılık yönetimi alanındaki güncel konuları anlamak.
4Alanla ilgili kavram ve terminolojileri kullanabilmek.
5Taşımacılık yönetiminin lojistik faaliyetlerdeki önemini kavramak.
6Taşımacılık projelerini bir çok yönden değerlendirebilmek.
7Taşımacılık sistemlerini bilmek.
8Taşımacılık sistemlerini , taşımacılık yönetimi problemlerinde kullanabilmek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Taşımacılık yönetimine giriş, Lojistik, taşımacılık ve tedarik zinciri yönetimi arasındaki ilişkiler, taşımacılık yönetiminde karar alma yöntemleri, Türkiye’nin taşımacılık altyapısının genel bir tanıtımı, taşımacılık yönetiminde çevresel faktörler, taşımacılık maliyetleri, taşımacılıkta fiyatlandırma, taşımacılıkta güvenlik sorunu, zararlı materyallerin taşımacılığı, trafik yönetimi, şehir taşımacılığı ve sıkışıklık problemi, taşımacılık projelerinin değerlendirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Lojistik, taşımacılık ve tedarik zincirinin ilişkisi
2Taşıma modu seçimi, yük konsolidasyonu
3Taşıyıcı rotalama, taşıyıcı değerlendirme ve seçimi
4Fiyat denetimi, araç çizelgelemesi
5Türkiye’nin taşımacılık altyapısına genel bir bakış, ulaştırma koridorları
6Taşımacılık yönetiminde çevresel sorunlar
7Taşıma modlarında kullanılan ekipman tipleri
8Taşıma maliyetleri
9Navlun hesaplamaları, fiyat teklifleri
10Taşımacılıkta fiyatlandırma
11Trafik yönetimi, şehir taşımacılığı
12Kentsel lojistik ve tıkanıklık problemi
13Ulaştırma projelerinin değerlendirilmesi
14Ulaştırma projelerinin değerlendirilmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
KOBAN Emine, YILDIRIR KESER Hilal. DışTicaretteLojistik. 4.b, EkinKitabevi, Bursa, 2011
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)64
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1        4  4  2
ÖÇ2        4  4  2
ÖÇ3        4  4  2
ÖÇ4        4  4  2
ÖÇ5        4  4  2
ÖÇ6        4  4  2
ÖÇ7        4  4  2
ÖÇ8        4  4  2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr