Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900001020FİNANSAL YÖNETİMSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin finansal analiz ve yorum yapması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ögr.Gör. Furkan YILDIRIM
Öğrenme Çıktıları
1 Firmanın amacını belirleyebilecektir
2 Firmanın amacını belirleyebilecektir
3Finansal yönetim ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi kurabilecektir.
4Finansal yönetim ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi kurabilecektir.
5Oran analizi yapabilecektir.
6Oran analizi yapabilecektir.
7Fon akım analizi yapabilecektir.
8Fon akım analizi yapabilecektir.
9Diğer analiz tekniklerini kullanabilecektir.
10Diğer analiz tekniklerini kullanabilecektir.
11 Finansal planları hazırlayabilecektir.
12 Finansal planları hazırlayabilecektir.
13Finansal planları türlerine ayırabilecektir.
14Finansal planları türlerine ayırabilecektir.
15Çalışma sermayesini yönetebilecektir.
16Çalışma sermayesini yönetebilecektir.
17Nakit ve nakit benzerlerini yönetebilecektir.
18Nakit ve nakit benzerlerini yönetebilecektir.
19Alacak ve stokları yönetebilecektir.
20Alacak ve stokları yönetebilecektir.
21Uygun finansal yapıyı oluşturabilecektir.
22Uygun finansal yapıyı oluşturabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
"1. FİNANSAL YÖNETİM 2.FİNANSAL YÖNETİM VE DİĞER DİSİPLİNLER 3. ORAN ANALİZİ TEKNİĞİ 4. FON AKIM ANALİZİ 5. DİĞER ANALİZ TEKNİKLERİ 6.FİNANSAL PLANLARI HAZIRLAMAK 7.FİNANSAL PLAN TÜRLERİ 8. ÇALIŞMA SERMAYESİ 9. NAKİT VE BENZERİ VARLIKLAR YÖNETİMİ 10. ALACAK VE STOK YÖNETİMİ 11. FİNANSAL YAPI "
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Finansal yönetim fonksiyonları ve finansal kararlar X
2Finansal yönetim ve diğer disiplinler X
3Oran analizi tekniği X
4Fon akım analizi X
5Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği,Statik analiz X
6Finansal planlama,Finansal planlama araçları X
7Finansal planların hazırlanmasında yöntemler X
8Normal finansal planlar,Olağanüstü finansal plan X
9Çalışma sermayesi analizi,yatırım politikaları X
10Çalışma sermayesinin finansmanı X
11Nakit yönetimi X
12Alacakların yönetimi,Kredili satış politikası X
13Stok yönetimi,Kısa ve uzun vadeli fon kaynakları X
14Oto finansman,Fon kaynaklarının maliyeti X
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
"Prof. Dr.Ali CEYLAN, Finansal Yönetim, Ekin Kitabevi Prof. Dr.Nurhan AYDIN,Yrd.Doç.Dr. Mehmet BAŞAR, Yrd.Doç.Dr. Metin COŞKUN, Finansal Yönetim, Genç Copy Center"
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)118
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ144             
ÖÇ244             
ÖÇ344             
ÖÇ444             
ÖÇ544             
ÖÇ644             
ÖÇ744             
ÖÇ844             
ÖÇ944             
ÖÇ1044             
ÖÇ1144             
ÖÇ12               
ÖÇ13               
ÖÇ14               
ÖÇ15               
ÖÇ16               
ÖÇ17               
ÖÇ18               
ÖÇ19               
ÖÇ20               
ÖÇ21               
ÖÇ22               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr