Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3311003105BORÇLAR HUKUKUSeçmeli232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere Borçlar Kanunun Genel Hükümleri kısmında yer alan düzenlemelere ilişkin, doktrin ve yargı içtihatları ışığında bilgiler vermek. Yapılan pratik çalışmalar ile düzenlemelerin hukuki uyuşmazlıklarda uygulamasını göstermek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Borçlar hukukuna ilişkin ilgili temel kavramları tanımlanmış olacak
2Borç ilişkisinin unsurlarını açıklanacak.
3Haksız fiiller hakkında bilgi edinilecek.
4Sebepsiz zenginleşme nedenlerini öğrenir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Özel hukuk alanında, bireyler arasındaki alacak-verecek ilişkilerinin temellerinin aktarılmasıdır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Borç Kavramı, Borç İlişkisinin Niteliği, Borç ve Sorumluluk
2Hukuki işlemlerden özellikle sözleşmelerden doğan borçlar
3Sözleşmenin şekli ve Sözleşmenin yorumlanması
4Pratik Çalışma
5Hata, Hile ve Tehdit
6Temsil
7İki Tarafa Borç Yükleyen Akitlerde İfa,İfa Zamanı ve Yeri
8Haksız Fiil
9Borçların İfa Edilmemesi Kavramı ve Genel Olarak Sonuçları
10Borçlu Temerrüdünün Sonuçları
11İbra, Yenileme, Alacaklı ve Borçlu Sifatlarının Birleşmesi, İfa İmkansızlığı ve Takas
12Zamanaşımı, Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt ve Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme
13Alacağın Temliki ve Borcun Nakli, Şarta Bağlı Borçlar ve Cezai Şart
14Pratik Çalışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AYAN, Mehmet, (2007), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Konya, Mimoza Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)62
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1          3    
ÖÇ2          3    
ÖÇ3          3    
ÖÇ4          3    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr