Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1620008004107PALYATİF VE YAŞAM SONU BAKIM Seçmeli243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Palyatif bakım sürecinde primer hastalığın kontrolü, fiziksel semptomların değerlendirilmesi, palyatik bakım gereken hasta ve ailesinde psikiyatrik sorunlar, manevi sorunlar, sosyal sorunlar, ekonomik sorunlar, yaşam sonu gereksinimlerin tanılanması, bakım süreci, yas dönemiyle etkin baş etme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Esma Şahin
Öğrenme Çıktıları
1Palyatif bakım sürecinde primer hastalığın kontrolünü bilebilir,
2Palyatif bakım sürecinde primer hastalığın kontrolünü bilebilir,
3Fiziksel semptomların değerlendirilmesi bilgi ve becerisine sahip olabilir,
4Fiziksel semptomların değerlendirilmesi bilgi ve becerisine sahip olabilir,
5Palyatik bakım gereken hasta ve ailesinde psikiyatrik sorunları tanımlar, bakımını planlar ve uygulayabilir,
6Palyatik bakım gereken hasta ve ailesinde psikiyatrik sorunları tanımlar, bakımını planlar ve uygulayabilir,
7Yaşam sonu gereksinimlerin tanımlar, bakımını planlar ve uygulayabilir,
8Yaşam sonu gereksinimlerin tanımlar, bakımını planlar ve uygulayabilir,
9Yas dönemiyle etkin baş etme yöntemleri bilebilir,
10Yas dönemiyle etkin baş etme yöntemleri bilebilir,
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Palyatif bakım sürecinde palyatik bakım gereken hasta ve ailesinde fiziksel, psikiyatrik, manevi, sosyal, ve ekonomik sorunların tanımlanması, bakım süreci, yas dönemiyle etkin baş etme yöntemlerinin uygulanmasında gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Palyatif Bakım Tanım, Felsefe, Temel İlkeler, Yaşam Sonu Bakım; Hospisler, Yaşam Sonunda Bakımın Geliştirilmesi, Multidisipliner Yaklaşım ve Ekip Üyelerinin Rolleri, Yaşam Kalitesi Modeline Göre Bireysel Değerlendirme, Ağrı Yönetimi, Semptom Yönetimi, Yaklaşan Ölüm Bulguları ve Bakım Girişimleri, Yas, Kayıp ve Yoksunluk Kavramları, Yas Tipleri, Yasın Değerlendirilmesi, Yaşamın Sonunda Hasta ve Aile ile İletişim ve Kültürel Yönler, Yaşamın Sonundaki Bakımda Karşılaşılan Etik Sorunlar ve Etik Kararlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Palyatif Bakım Tanım,
2Felsefe,
3Temel İlkeler,
4Yaşam Sonu Bakım;
5Hospisler,
6Yaşam Sonunda Bakımın Geliştirilmesi,
7Multidisipliner
8Yaklaşım ve Ekip Üyelerinin Rolleri,
9Yaşam Kalitesi Modeline Göre Bireysel Değerlendirme,
10Ağrı Yönetimi, Semptom Yönetimi, Yaklaşan Ölüm Bulguları ve Bakım Girişimleri,
11Yas, Kayıp ve Yoksunluk Kavramları, Yas Tipleri, Yasın Değerlendirilmesi,
12Yaşamın Sonunda Hasta ve Aile ile İletişim ve Kültürel Yönler,
13Yaşamın Sonundaki Bakımda Karşılaşılan Etik Sorunlar ve Etik Kararlar.
14ödev
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Cimete G., Ölümcül Hastalarda Yaşam sonu Bakım, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara 2002 Özçelik H, Fadıloğlu Ç, Uyar M, Karabulut B. Kanser Hastaları ve Aileleri için Palyatif Bakım, İzmir, 2010. Kahveci K, Gökçınar D. Palyatif Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara 2014.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14342
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ15        5                 
ÖÇ25        5                 
ÖÇ35        5                 
ÖÇ45        5                 
ÖÇ55        5                 
ÖÇ6                           
ÖÇ7                           
ÖÇ8                           
ÖÇ9                           
ÖÇ10                           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr