Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1620008002106SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLERSeçmeli123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, halkla ilişkiler disiplinine yönelik kavramların ve uygulamaların sağlık işletmeleri perspektifinden açıklanmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Esma Şahin
Öğrenme Çıktıları
1Halkla ilişkiler çalışmalarında medyanın önemini tartışır.
2Halkla ilişkilerin Sağlık işletmelerinde konumunu ve işlevlerini açıklar
3Halkla ilişkiler Faaliyetlerinde kullanılan teknikleri bilir.
4Sağlık hizmetlerinde halkla ilişkilerin önemini belirtir.
5Halkla ilişkiler kavramını tanımlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders, halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi, Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkileri önemli kılan hususları, sağlık kurumlarında halkla ilişkilerin tanıma ve tanıtım faaliyetleri hakkında bilgileri içerir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Halkla ilişkiler Kavramı, .
2Tanımı,
3Tarihçesi,
4Gelişimi,
5Günümüz örgütlerinde işlevi ve önemi
6Sağlık çalışanlarının halkla ilişkiler alanındaki rolü ve görevleri,
7Halkla ilişkilerin türleri (iç-dış).,
8Halkla ilişkiler reklam değildir., Halkla ilişkiler propaganda değildir,
9Randevular ve ziyaretçiler konusunda sekreterin bilgisi ve görevi,
10sözlü iletişim ve telefonla konuşma kuralları, sözsüz iletişim ve beden dili,
11dinleme ve empati, protokol kuralları, yönetici sekreteri, yönetici ve yönetim, stratejik yönetim,
12resmi iletişimde hiyerarşi, örgüt şeması, iş motivasyonu ve müşteri memnuniyeti,
13sağlık kuruluşlarının özellikleri, sorunları ve politikaları,
14devlet memurları kanunu
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Grunig James E., (2005)Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, (Çeviren: Elif Özsayar- Editör:Serra Görpe), Tribeca İletişim-Danışmanlık, Rota Yayınları, İstanbul. Okay, A. ve A. Okay (2005). Halkla İlişkiler: Kavram, Strateji ve Uygulamalar, Der Yayınları, İstanbul, Peltekoğlu, F. B. (2007). What is Public Relations? Beta Basım Yayım, İstanbul Tengilimoğlu, D. (2001). Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler, Gazi Press., Ankara Theaker, A. (2006). Halkla İlişkilerin Elkitabı, Çev: Murat Yaz, MediaCat, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Tartışma14228
Soru-Yanıt14228
Gözlem14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)87
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ15        5              5  
ÖÇ25        5              5  
ÖÇ35        5              5  
ÖÇ45        5              5  
ÖÇ55        5              5  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr