Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000801106İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİSeçmeli113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İş sağlığı ve güvenliği konusunu ve uygulama alanını kapsamlı olarak öğrenmek. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı bilgilendirmek, ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını kavratmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi. Servet AŞKIN
Öğrenme Çıktıları
1İş sağlığı alanında bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. İş sağlığı alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
2İş sağlığı Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
3Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinliklerin içinde ekip olarak yer alır.
4İş Sağlığı alanında uluslararası etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.
5 İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesini öğrenir.
6Kaza oluşumu ve çeşitlerini kavrar.
7Meslek Hastalıkları ve korunma yollarını öğrenir.
8Ergonominin (İşçi ve işyeri yeri koşullarının işçi sağlığına etkisi) kavranması
9İş güvenliğinin tanınması ve önlem alınma yollarını öğrenir.
10İş güvenliğinde Koruyucuların (Makine ve Kişisel Koruyucular) tanıtılması ve kullanılmasının gereğinin kavratılması
11 İlkyardım kurallarının öğrenilerek uygulama örnekleri sunulması
12İş Güvenliği Soruşturmasının nasıl yapıldığının gösterilmesi
13 Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemlerinin belirtilip kavranması
14İş Hukuku ve yönetmeliklerinin anlaşılması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Derse devam zorunluluğu (Asgari %70) Belirtilen kaynaklardan derse hazırlıklı gelmek. Ders ile ilgili istenilen kaynakları temin etmek.
Dersin İçeriği
İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, Kaza oluşumu ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, Ergonomi, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, İş güvenliğinde Koruyucular, İlkyardım kuralları, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, İş Hukuku ve yönetmelikleri, İş Güvenliği Soruşturması. Çalışan sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği ekibi, hizmetleri, işle ilgili hastalıklar ve meslek hastalıklarının önlenmesi, Sağlık durumu değerlendirmede meslek öyküsü alınması, işe giriş muayeneleri, iş-işçi uyumu, işe özel değerlendrimelerin farkında olunması, işe dönüş değerlendirmeleri, iş sağlığı alanında uygun kayıt sistemi oluşturma ve bu kayıtları analiz ederek ve sorunları saptayıp giderecek çözümleri üreten bilimsel araştırmalar üretilebilecek zemin bilgisinin oluşturulması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İş sağlığına girişSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
2İş sağlığının tarihsel gelişimi.Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
3İş sağlığının boyutları ve unsurlarıSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
4İş sağlığı hizmetleri sunumu ve örgütlenme, Temel İş Sağlığı HizmetleriSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
5İş sağlığı hİzmetleri "tıbbi boyut"Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
6İş sağlığı Hizmetleri "teknik boyut"Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
7İş sağlığında değerlendirme yöntemleriSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
8Ara sınav
9İş sağlığında Hassas gruplarSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
10İşe özel incelemeler ve risk yönetimiSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
11İş sağlığı epidemiyolojisiSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
12İş ve çevre sağlığı ilişkileriSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
13İşle ilgili hastalıklar, meslek hastalıkları ve İş kazalarıSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
14ErgonomiSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
15İş sağlığında uluslararası etik kurallarSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
16Yarıyıl Sonu Sınavları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-İş Sağlığı, Nazmi Bilir, Ali Naci Yıldız, Hacettepe Üniversitesi yayınları, 2004 -İş Sağlığı ve Güvenliği, Alp Esin TMMOB yanını, 2004 8. Risk Değerlendirme Pratik El Kitabı TMMOB 2004 -Süzek S, İş Güvenliği Hukuku, 12. Özkılıç Ö., İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ve risk değerlendirme metodolojileri Ankara, 2005. -Güler Ç. Ergonomi.2004. - -Güler Ç., L. Akın, “Halk Sağlığı Temel Bilgiler” Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz212
Derse Katılım14114
Tartışma14114
Soru-Yanıt14114
Bireysel Çalışma3515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Rapor212
Performans212
Sözlü Sınav212
Ev Ödevi414
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ13                          
ÖÇ2 3                         
ÖÇ3  354                      
ÖÇ4                           
ÖÇ5     3                     
ÖÇ6      4                    
ÖÇ7       34 3                
ÖÇ8                           
ÖÇ9           343             
ÖÇ10              3 44444      
ÖÇ11               3      4    
ÖÇ12                     3 2434
ÖÇ13                        3 3
ÖÇ14                   3   4   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr