Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000303105ÇOCUK VE ÇEVRESeçmeli233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
okul öncesi eğitimde çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun çevre eğitimi planını uygulayabilmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mustafa DAL
Öğrenme Çıktıları
1Çocukta doğa ve çevre algısı konularını kavramak
2Çocukta doğa ve çevre algısı konularını kavramak
3Çocukların doğaya ve çevreye uyumunun nasıl öğretileceğini kavramak
4Çocukların doğaya ve çevreye uyumunun nasıl öğretileceğini kavramak
5Doğa ve çevreyi koruma bilincinin çocuklara nasıl yerleştirileceğini öğrenmek
6Doğa ve çevreyi koruma bilincinin çocuklara nasıl yerleştirileceğini öğrenmek
7Çocuklara doğa ve çevre bilincini kazandırmak için hangi araç ve gereçlerin kullanması gerektiğini kavramak
8Çocuklara doğa ve çevre bilincini kazandırmak için hangi araç ve gereçlerin kullanması gerektiğini kavramak
9Çocukların çevre koruma bilincine sahip olmaları için gereken uygulamaların sınıf içinde nasıl uygulayacağını öğrenmek
10Çocukların çevre koruma bilincine sahip olmaları için gereken uygulamaların sınıf içinde nasıl uygulayacağını öğrenmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çevre eğitimi, Çevre eğitim etkinliklerini uygulama, Çevre bilinci oluşturma, Çevre sorunları, Çevre koruma bilinci için sınıf içi uygulamaları, Çocuk ve çevre algısı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çevre eğitimi
2Çevre eğitimi
3Çevre eğitim etkinliklerini uygulama
4Çevre eğitim etkinliklerini uygulama
5Çevre eğitim etkinliklerini uygulama
6Çevre bilinci oluşturma
7Çevre bilinci oluşturma
8Çevre sorunları
9Çevre sorunları
10Çevre sorunları
11Çevre koruma bilinci için sınıf içi uygulamaları
12Çevre koruma bilinci için sınıf içi uygulamaları
13Çocuk ve çevre algısı
14Çocuk ve çevre algısı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. The Earth Works Group (1994). Çocuklar 50 Basit Önlemle Doğayı Kurtarabiliriz, Sim Yayıncılık. 2. Başal, H.A. (2005). Çocuklar için Uygulamalı Çevre Eğitimi, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul. 3. Yılmaz, M., Yıldız, K., Sipahioğlu, Ş. (2005). Çevre Bilimi ve Eğitimi, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1     5          
ÖÇ2     5          
ÖÇ3     5          
ÖÇ4     5          
ÖÇ5     5          
ÖÇ6                
ÖÇ7                
ÖÇ8                
ÖÇ9                
ÖÇ10                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr