Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000301106DEĞERLER EĞİTİMİSeçmeli113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, kavram ve içeriği. Tarihsel seyir içinde değerlerin gelişimi ve değişimi. Programlarda ve eğitim alanında değerler eğitimi ile ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Kenan ÇİFTÇİ
Öğrenme Çıktıları
1Değişen değerler doğrultusunda kendini sürekli olarak geliştirmesini sağlayacak genel kültür düzeyine sahip olur.
2Değerler eğitimine ilişkin bilimsel araştırma yapabilir.
3Değişik kültürlerin farklı değerlerine ilişkin farkındalık ve bu farkındalıkları açıklama becerisine sahip olur.
4Değerler eğitimi ile ilgili örnek etkinlikler planlama ve değerleme becerisine sahip olur.
5Değerler eğitiminin tanımı, önemi ve tarihsel gelişimi ve değişimiyle ilgili kavramsal bilgilere sahip olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Değerler eğitimi dersinin amacı, kavram ve içeriği. Tarihsel seyir içinde değerlerin gelişimi ve değişimi. Programlarda ve eğitim alanında değerler eğitimi ile ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Değerler eğitimi dersinin tanımı, önemi, özellikleri
2Değerler eğitimi dersinin tanımı, önemi, özellikleri
3Değerler eğitimi dersinin içeriği
4Tarihsel seyir içinde değerler eğitimi
5Tarihsel seyir içinde değerler eğitimi
6Programlarda değerler
7Örnek etkinlikler ve yeni etkinliklerin üretimi
8Değerler eğitimi üzerine yalpan bilimsel çalışmaların incelenmesi
9Değerler eğitimi üzerine yalpan bilimsel çalışmaların incelenmesi
10Değerler eğitimi üzerine yalpan bilimsel çalışmaların incelenmesi
11Değerler eğitimi ile ilgili proje geliştirme
12Projeyi uygulama
13Projenin sunulması
14Projelerin değerlendirilmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bridge, B. (2003). Siz olsaydınız ne yapardınız?/Etnik değerler eğitimi. İstanbul: Beyaz Yayınları Çağlayan, A. (2005). Ahlak pusulası=ahlak ve değerler eğitimi. İstanbul: Dem Değerler Eğitimi Merkezi Dilmon, B. (2002). İnsana değerler eğitimi. Ankara: Nobel Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma111
Proje Tasarımı /Yönetimi155
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)85
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ132              
ÖÇ223              
ÖÇ332              
ÖÇ423              
ÖÇ532              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr