Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
182001604105SAĞLIK PSİKOLOJİSİSeçmeli243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı davranışsal, psikolojik ve sosyal etmenlerin sağlık ve hastalık üzerindeki etkilerini inceleyen bir alan olan sağlık psikolojisini tanıtmaktır. Sağlık psikolojisinin ilgilendiği güncel konular, stres, ağrı ve kronik hastalıkların tanımları, olası psikososyal müdahaleler ve sağlık davranışları hakkında bilgi sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
öğr.gör
Öğrenme Çıktıları
1Sağlık psikolojisinin uzmanlık alanlarını öğrenmek
2Sağlık ve hastalık konularıyla ilgili davranışsal, psikolojik ve sosyal etmenleri tanımak
3Sağlık davranışlarını tanımlamak, ölçmek ve bu davranışların değişimini izlemek
4Kendi sağlık davranışları hakkında kişisel farkındalık düzeyini artırmak
5Sağlık konusuyla ilgili teorileri öğrenmek
6
7
8
9
10
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması
Dersin İçeriği
1. Hafta Psikolojiye giriş Anlatım 2. Hafta Sağlık psikolojisinin çalışma alanları Anlatım 3. Hafta Organizma ve çevre Anlatım 4. Hafta Algı Anlatım 5. Hafta Bilinç Anlatım 6. Hafta Öğrenme ve bellek Anlatım 7. Hafta Kişilik ve gelişim dönemleri Anlatım 8. Hafta Davranış bozuklukları Anlatım 9. Hafta Öfke Anlatım ve uygulama 10. Hafta Anksiyete ile baş etme yolları Anlatım ve uygulama 11. Hafta Vize Yazılı 12. Hafta Çatışma ve sorun çözme Anlatım ve uygulama 13. Hafta Zaman yönetimi ve teknikleri Anlatım ve uygulama 14. Hafta Hasta yaralı ve yakınlarının tedavi sürecine katılımı Anlatım ve uygulama 15. Hafta Saldırgan ve ajite hastaya yaklaşım Anlatım ve uygulama 16. Hafta Tükenmişlik sendromu Anlatım 17. Hafta Final Yazılı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Psikolojiye giriş
2Sağlık psikolojisinin çalışma alanları
3Organizma ve çevre
4Algı
5Bilinç
6Öğrenme ve bellek
7Kişilik ve gelişim dönemleri
8Davranış bozuklukları
9Öfke
10Anksiyete ile baş etme yolları
11Vize
12Çatışma ve sorun çözme
13Zaman yönetimi ve teknikleri
14Hasta yaralı ve yakınlarının tedavi sürecine katılımı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Brannon, L. & Feist, J. (2009). Health Psychology: An Introduction to Behavior and Health (7th Ed.). Wadsworth. 2. Baltaş, Z. (2000). Sağlık Psikolojisi: Halk Sağlığında Davranış Bilimleri. İstanbul: Remzi Kitabevi. 3. Okyayuz, Ü. H. (1999). Sağlık Psikolojisi: Giriş. Ankara: Türk Psikologları Derneği Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)84
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr