Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
192001802103ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİSeçmeli123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencinin araştırma sürecini tanıması, bu süreçte uygulanacak adımları ve neler yapılması gerektiğini bilmesi ve sonuçta araştırmasını genel kurallar çerçevesinde raporlandırması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Eğitim aldıkları konuyla ilgili sektörde başarılı olabilecek bilgi ve donanıma sahip olmak. Eğitimin her aşamasında bilim, teknoloji ve sanatsal değerler doğrultusunda özgünlük, anlatım gücü, bilimsel metodun uygulanması, çözümleme ve malzeme kullanabilme becerisi doğrultusunda eğitim verilecektir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Nitel ve Nicel Araştırma tekniklerini açıklayabilir Araştırma Raporunun biçim ve kapsamını açıklayabilir. Literatür taraması yapabilir
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilim ve Bilimle ilgili Kavramlar, Bilimin Tarihsel Gelişimi
2Bilimsel Araştırma Süreci araştırma konusunun seçimi, araştırmanın sınırlarının belirlenmesi
3Kaynakların Taranması, Hipotez ve Strateji Geliştirme, Araştırma Stratejilerinin Belirlenmesi
4Araştırma Evreni ve Örnekleme, Ana Kitlenin Tanımı, Örnekleme Çevresi, Örnekleme Yöntemi
5Veri, Veri Kaynakları, Birincil ve İkincil Veriler
6Anket, Mülakat ve Gözlem Teknikleri
7Ara Sınav
8Nicel Araştırma Yöntemleri Verilerin Analize Hazırlanması, Ölçme ve Ölçme Hataları, Veri Hazırlama Süreci
9Nitel Araştırmada Kullanılan Yöntemler, İz Sürme Çalışmaları, Paydaş Analizi, Örnek Olay Yöntemi
10Araştırma Raporunun Hazırlanması, Araştırmanın İçeriğinin Oluşturulması, Yazımda Kullanılması Gereken Üslup
11Araştırma Raporunun Biçim ve Kapsamı, Araştırma Raporunun Yazım Kuralları
12Araştırma Etiği, Bilimsel Etik Kuralları
13Araştırma Raporunun Hazırlanmasında İstatistikî Uygulamalar
14Genel Değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Quiz111
Derse Katılım10110
Tartışma111
Soru-Yanıt111
Takım/Grup Çalışması111
Beyin Fırtınası10110
Proje Hazırlama111
Proje Sunma111
Bireysel Çalışma14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma313
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10110
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10110
Sözlü Sınav111
Quiz için Bireysel Çalışma111
Ev Ödevi515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)76
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55
ÖÇ15555555455554555555                                    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr