Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
192001801105İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİSeçmeli113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin çalışma ortamında var olan tehlike ve riskleri tanıyabilmelerini sağlamak ve bu konudaki yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgi ve beceri kazandırmak. Çalışma ortamında işin yapılması ve yürütülmesi ile ilgili oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verecek durumlardan korunmak , gerekli temel ilke ve uygulamaları kazandırmak; çalışanların karşılaşabilecekleri mesleki riskler hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Adem AKDAĞ
Öğrenme Çıktıları
1Çalışma ortamında karşılaşılan riskleri sayabilmek.
2Çalışma ortamında kimyasal riskleri ve kimyasal risklere karşı alınacak önlemleri sıralayabilmek.
3Çalışma ortamında biyolojik riskleri ve biyolojik risklere karşı alınacak önlemleri sıralayabilmek.
4Çalışma ortamında ergonomik riskleri ve ergonomik risklere karşı alınacak önlemleri sıralayabilmek.
5Çalışma ortamında psikolojik riskleri ve psikolojik risklere karşı alınacak önlemleri sıralayabilmek.
6Çalışma ortamında fiziksel riskleri ve fiziksel risklere karşı alınacak önlemleri sıralayabilmek.
7Çalışma ortamında görev/ sorumluk ve Haklarının farkında olmak, riskleri gözlemleyebilme.
8Çalışma ortamı ile ilgili kurum kuruluş ve yasal düzenlemelerin farkında olmak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İş sağlığı ve güvenliğinin gelişimi, temel ilkeler hakkında bilgi, Çalışan ve İşverenin görev/sorumlulukları hakkında bilgi, sağlığa zararlı fiziksel, kimyasal , biyolojik, psikoloji ve ergonomik etmenler hakkında bilgi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dünyada ve Ülkemizdeki gelişmeleri kurum kuruluşları hakkında bilgi Iş sağlığı güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi, işe giriş ve periyodik muayeneler ilgili bilgi kazandırmak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma ve programın tanıtımı
2Kurum içi / yaz stajı uygulamaları , ilgili mevzuat /maddeler ,Türkiye'de ve dünya da İş Sağlığı ve Güvenliği gelişimi ,
3Dünya da ve Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği gelişimi , İSG ile ilgili Kurum Kuruluşlar ve Yasal düzenlemeler.
4Çalışma ortamı ve karşılaşılan riskler
5Çalışma ortamı ve karşılaşılan Kimyasal Riskler
6Çalışma ortamı ve karşılaşılan Biyolojik Riskler
7Çalışma ortamı ve karşılaşılan Ergonomik Riskler
8Ara Sınav
9Çalışma ortamı ve karşılaşılan Fiziksel Riskler
10Çalışma ortamı ve karşılaşılan Psikolojik Riskler
11Çalışma ortamı ve karşılaşılan İş kazaları
12Çalışma ortamı ve karşılaşılan Meslek hastalıkları ve İş ile ilgili hastalıklar
13Çalışma ortamında Sağlık çalışanının sağlığının korunması önlemleri
14Çalışma ortamı ergonomisi
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. İş Güvenliği Uzmanlığı (Konu Anlatımı) Temel Eğitim Tüm Konular 6. Baskı İris Akademi 2015 2. Diğer Sağlık Personeli (Konu Anlatımı) Temel Eğitim Tüm Konular 7. Baskı İris Akademi 2015 3. Diğer Sağlık Personeli (Ders Notları) Gülay Şengel Nisan 2015 4. Ali Naci Bilir İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2013 5. İLO Encyclopaedia of Occupational Health and Safety http://www.ilo org/safework/WCMS_113329/lang--en/index.htm 6. Mark A Friend and JamesP.Fundamentals of Occupational Health and Safety, Fourth Edition,2007. 7. İşyeri Hemşiresi-Diğer Sağlık Personeli Temel İSG Kitabı,Dr. Mahmut Yaman, Öğr. Gör. Yücel Karakuş, Dr. Nihat Şahbaz 2015
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14570
Rapor Hazırlama212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma616
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55
ÖÇ13333333333334444444333333333444444433333333334444444444
ÖÇ23333333333334444444333333333444444433333333334444444444
ÖÇ33333333333334444444333333333444444433333333334444444444
ÖÇ43333333333334444444333333333444444433333333334444444444
ÖÇ53333333333334444444333333333444444433333333334444444444
ÖÇ63333333333334 44444333333333444444433333333334444444444
ÖÇ73333333333334444444333333333444444433333333334444444444
ÖÇ83333333333334444444333333333444444433333333334444444444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr