Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
182001603107MİROBİYOLOJİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste insanda hastalık yapan major mikrobiyal etkenler olan, bakteri, mantar, parazit ve virusların genel özellikleri, sınıflandırması, virülans mekanizmaları, hastalık spektrumları, epidemiyolojisi, klinik bulguları, laboratuvar tanı ve korunma yöntemleri öğretilmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Ayşe KARACALI
Öğrenme Çıktıları
1Üreyen bakteriyi identifiye etmek
2Üreyen bakteriyi identifiye etmek
3Antibiyotik duyarlılık testi yapmak
4Antibiyotik duyarlılık testi yapmak
5Mikobakteriyolojik analiz yapmak
6Mikobakteriyolojik analiz yapmak
7Mikolojik analiz yapmak
8Mikolojik analiz yapmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mikrobiyal hücre biyolojisi, Üreyen bakteriyi identifiye etmek, Antibiyotik duyarlılık testi yapmak, Mikobakteriyolojik analiz yapmak, hücre enerji metabolizması, mikrobiyal genetik, mikroorganizmaların insanlarla etkileşimleri ve önemi, antibiyotikler ve kemoterapi, mikroorganizmaların çevredeki etkileşimleri ve önemi, mikrobiyal evrim ve çeşitlilik.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Üreyen bakteriyi identifiye etme 2
2Üreyen bakteriyi identifiye etme2
3Üreyen bakteriyi identifiye etme 2
4Antibiyotik duyarlılık testi2
5Antibiyotik duyarlılık testi2
6Antibiyotik duyarlılık testi2
7Mikobakteriyolojik analiz yapma2
8Mikobakteriyolojik analiz yapma2
9Mikobakteriyolojik analiz yapma2
10Mikrobiyolojik preparat hazırlama2
11Mikrobiyolojik preparat hazırlama2
12Mikolojik analiz yapma2
13Mikolojik analiz yapma2
14Mikolojik analiz yapma2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr. Hakkı BİLGEHAN Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Ayhan TEMİZ Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Takım/Grup Çalışması5210
Örnek Vaka İncelemesi14114
Beyin Fırtınası7321
Bireysel Çalışma7214
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)83
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1                       
ÖÇ2                       
ÖÇ3                       
ÖÇ4                       
ÖÇ5                       
ÖÇ6                       
ÖÇ7                       
ÖÇ8                       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr