Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1620008004108KRİZ YÖNETİMİ VE ÖFKE KONTROLÜSeçmeli243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Kriz ortamları temel hak/özgürlüklerin ve insan haklarının ihlal edilebileceği en nazik dönemlerdir.Bu dersin amacı, öğrencilere hukuk alanında ortaya çıkabilecek kriz durumlarını yönetme ve kriz sonucu ortaya çıkan anlaşmazlıkları daha iyi değerlendirerek , öfke kontrolü becerisini kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Ercan ARAS
Öğrenme Çıktıları
11.Örgütlerde ve insan ilişkilerinde krizin anlamını öğrenir.
2 2. Krizi oluşturan nedenleri bilir.
33. Krizin özelliklerini ve evrelerini anlar, olası krizleri tahmin eder ve gerekli önlemleri alır.
44. Hukuk alanında krize neden olan faktörleri bilir.
55.Hukukun uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel kriz durumlarını yönetir.
66. Öfke kontrolü ile ilgili stratejileri kavrar,
77.Kendilerini, diğer insanları anlama ve empati becerisi geliştirir
88.Krizin neden olabileceği muhtemel sonuçları tahmin ederek, Gerekli önlemleri alma becerisi kazanır
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Krizin tanımı,türleri, örgütlerde ve insan ilişkilerinde kriz, krizin türleri,hukuk alanında muhtemel krizler Krizi oluşturan neden Krizin özellikleri ve evreleri Hukuk uygulamalarında ortaya çıkması muhtemel kriz durumları ve yönetimi Krizin neden olabileceği muhtemel sonuçlar İnsan ilişkilerinde empati İyi yönetilemeyen kriz sonuçları Mahkemelerde yaşanan kriz örneklerinin incelenmesi Örgütlerde görülen kriz örnekleri Adli nitelikteki hukuk hizmetlerinde kriz yönetimi Öfke nedir,öfkenin nedenleri ve öfke kontrolü İyi yönetilememiş öfkenin sonuçları Öfke ve suç arasındaki ilişki İyi Yönetilememiş Kriz Örnekleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Krizin tanımı,türleri, örgütlerde ve insan ilişkilerinde kriz, krizin türleri,hukuk alanında muhtemel krizlersözlü analatım,tartışma,soru-cevap
2Krizi oluşturan nedenler,sözlü analatım,tartışma,soru-cevap
3Krizin özellikleri ve evrelerisözlü analatım,tartışma,soru-cevap
4Hukuk uygulamalarında ortaya çıkması muhtemel kriz durumları ve yönetimisözlü analatım,tartışma,soru-cevap
5Krizin neden olabileceği muhtemel sonuçlarsözlü analatım,tartışma,soru-cevap
6İnsan ilişkilerinde empatisözlü analatım,tartışma,soru-cevap
7İyi yönetilemeyen kriz sonuçlarısözlü analatım,tartışma,soru-cevap
8Mahkemelerde yaşanan kriz örneklerinin incelenmesisözlü analatım,tartışma,soru-cevap
9Örgütlerde görülen kriz örneklerisözlü analatım,tartışma,soru-cevap
10Adli nitelikteki hukuk hizmetlerinde kriz yönetimisözlü analatım,tartışma,soru-cevap
11Öfke nedir,öfkenin nedenleri ve öfke kontrolü sözlü analatım,tartışma,soru-cevap
12İyi yönetilememiş öfkenin sonuçlarısözlü analatım,tartışma,soru-cevap
13Öfke ve suç arasındaki ilişkisözlü analatım,tartışma,soru-cevap
14İyi Yönetilememiş Kriz Örneklerisözlü analatım,tartışma,soru-cevap
15Dersin değerlendirilmesisözlü analatım,tartışma,soru-cevap
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Özer, Kadir. Duygusal gerilimle baş edebilme, Varlık yayınları, İstanbul, 1989. 2. Tekin, Mahmut ve Zerenler, Muammer. Krizi yönetebilmenin sırları, Çizgi kitabevi, 2005. 3. Soykan, Çiğdem. Öfke ve öfke yönetimi, Kriz dergisi, sayı:11, Ankara . 4. Dregrov, Atle. Çocuk, kayıplar ve yas, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, 2000. 5. Cüceloğlu Doğan. İçimizdeki Biz “kalite bilincinin temeli”, Geliştiren kitaplar dizisi, İstanbul.1996. 6. Pennebaker, J.W. İçinizi dökün “duyguları dışa vurmanın iyileştirici gücü”, Hekimler yayın birliği, Ankara, 2009. 7. Hyman, S.E. Acil Psikiyatri (Çev.Refet Saygılı), Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1989.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Tartışma15230
Soru-Yanıt15230
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2510
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2510
Performans155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ1           2               
ÖÇ2           2               
ÖÇ3                           
ÖÇ4                           
ÖÇ5                  2        
ÖÇ6              3            
ÖÇ7                           
ÖÇ8                           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr