Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1620008003109SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere belirli bir konu hakkında arastırma yaptırılması, konu ile ilgili sunum yaptırılması. Öğrencilerin seminer sunum yeteneklerinin gelistirilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Servet Aşkın
Öğrenme Çıktıları
1Power point programını kullanarak sunum hazırlayabilir.
2Power point programını kullanarak sunum hazırlayabilir.
3 Farklı anlatım şekillerini bilgisayar desteği ile hazırlayabilir.
4 Farklı anlatım şekillerini bilgisayar desteği ile hazırlayabilir.
5Sunum planlama, hazırlama, sunma becerileri kazanır.
6Sunum planlama, hazırlama, sunma becerileri kazanır.
7Etkin iletisim kurma becerisi kazanır.
8Etkin iletisim kurma becerisi kazanır.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Derse asgari %70 devam etmek. Dersle ilgili önerilen kaynak ve malzemeleri temin etmek. Dönem ödevini yapmak.
Dersin İçeriği
Sunumun Hazırlanması, Planlanması, Planın Uygulanması, Bilgi Kaynakları ve Kaynaklardan Yararlanma, Seminer Sunuş İlkeleri, Seminer Sunumları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hazırlanma/ planlama Yöntemleri XX
2Amacın ve içeriğin saptanmasıXX
3Sunum konusunun ve görsel iletişim arçlarının belirlenmesi belirlenmesi ,ödev konusu. XX
4Quiz
5Power point programında sunum hazırlama XX
6Power point programında sunum hazırlama XX
7Movie Maker programında sunum hazırlama XX
8Movie Maker programında sunum hazırlama XX
9 Vize sınavı XX
10Ürün kataloğu, broşür, portfolyo hazırlamaXX
11Ürün kataloğu, broşür, portfolyo hazırlamaXX
12Ürün kataloğu, broşür, portfolyo hazırlama XX
13Ürün kataloğu, broşür, portfolyo hazırlama XX
14Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tokay Dilek, Etkili Sunum Teknikleri , 2004 eğitim notları Doç. Dr. Şevkat Bahar Özvarış ve Dr. Dilek 1999 Ankara, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı Yayını
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz111
Uygulama/Pratik10330
Seminer14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)82
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ1                           
ÖÇ2                           
ÖÇ3                           
ÖÇ4                           
ÖÇ5                           
ÖÇ6                           
ÖÇ7                           
ÖÇ8                           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr