Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1620008003108SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Yönetim ve organizasyon kavramlarını anlama, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirilmesi, Sağlık hizmeti örgütlerinde yönetimin ilkeleri ve boyutlarının kavranması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Necmettin İŞCİ
Öğrenme Çıktıları
1 Yönetimin Tanımı, Tarihsel Gelişimi ve İşlevlerini bilir.
2 Yönetimin Tanımı, Tarihsel Gelişimi ve İşlevlerini bilir.
3Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri, Sınıflandırılması ve Fonksiyonlarını bilir.
4Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri, Sınıflandırılması ve Fonksiyonlarını bilir.
5Sağlık Sistemi ve Dış Çevre İle İlişkiler hakkında fikir yürütebilir.
6Sağlık Sistemi ve Dış Çevre İle İlişkiler hakkında fikir yürütebilir.
7Sağlık İşletmelerinde Kuruluş Çalışmalarını koordine edebilir.
8Sağlık İşletmelerinde Kuruluş Çalışmalarını koordine edebilir.
9Türkiye?de Sağlık Hizmetleri: Gelişimi ve Örgütlenmesini bilir.
10Türkiye?de Sağlık Hizmetleri: Gelişimi ve Örgütlenmesini bilir.
11Hastanelerin Tanımı, Özellikleri, İşlevleri ve Sınıflandırılmasını bilir.
12Hastanelerin Tanımı, Özellikleri, İşlevleri ve Sınıflandırılmasını bilir.
13Sağlık hizmetlerinin finansman yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
14Sağlık hizmetlerinin finansman yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
15Sağlık İşletmelerinde halkla ilişkiler ve sağlık çalışanları-hasta iletişimini bilir.
16Sağlık İşletmelerinde halkla ilişkiler ve sağlık çalışanları-hasta iletişimini bilir.
17Gelişmiş ülkelerin ve Türkiye'nin sağlık göstergeleri hakkında bilgi sahibi olur.
18Gelişmiş ülkelerin ve Türkiye'nin sağlık göstergeleri hakkında bilgi sahibi olur.
19Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel Hastanelerin Organizasyon yapılarını bilir.
20Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel Hastanelerin Organizasyon yapılarını bilir.
21Sağlık İşletmelerinde Hasta Hakları ve Etik konusunda bilgi sahibidir.
22Sağlık İşletmelerinde Hasta Hakları ve Etik konusunda bilgi sahibidir.
23Sağlık hizmetleri sunan kuruluşların tanımlarını yapar.
24Sağlık hizmetleri sunan kuruluşların tanımlarını yapar.
25Sağlık İşletmelerinde Çağdaş Yaklaşımlar hakkında bilgi sahibidir.
26Sağlık İşletmelerinde Çağdaş Yaklaşımlar hakkında bilgi sahibidir.
27Uluslararası Sağlık Hizmeti veren kuruluşları hakkında bilgi sahibi olur.
28Uluslararası Sağlık Hizmeti veren kuruluşları hakkında bilgi sahibi olur.
29Sağlık kurumlarında personel yönetimi hakkında bilgi sahibi olur.
30Sağlık kurumlarında personel yönetimi hakkında bilgi sahibi olur.
31Sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat hakkında fikir sahibi olur.
32Sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat hakkında fikir sahibi olur.
33Sağlık kurumlarında malzeme yöentimini bilir.
34Sağlık kurumlarında malzeme yöentimini bilir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Derse asgari devam etme. (%70) Derse hazırlıklı gelmek. Önerilen kaynaklardan en az birini temin etmek
Dersin İçeriği
Sağlığın tanımı, sistem yaklaşımı ve sağlık hizmetleri sisteminin amacı, sağlık hizmetlerinin temel özellikleri, Türkiye'de sağlık hizmetleri organizasyonu, Türkiye'de sağlık hizmetleri sunum modelleri, ekonomik büyüme, kalkınma ve sağlık sektörü ilişkisi, sağlık hizmetleri finansmanı. Yönetimin tanımı, yönetimin işlevleri, yönetim süreçleri, sağlık hizmetlerinin özellikleri, sağlık hizmetlerinin organizasyon yapıları, Türkiye ve Dünya’ da sağlık hizmetlerinin yönetimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yönetimin tanımı ve genel özellikleri X
2Yönetimin tarihsel gelişimi Yönetim Teorileri X
3Yönetimin işlevleriX
4Sağlık Hizmetlerinin tanımı, kapsamı ve boyutları, süreçleriX
5Sağlık hizmetlerinin planlanmasıX
6Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve Uluslararası Sağlık organizasyonlarıX
7Sağlık hizmetlerinde yöneltme, motivasyon ve iletişimX
8Arasınav
9Sağlık hizmetlerinin eşgüdümü ve denetimi X
10Sağlık hizmetlerinde Personel yönetimiX
11Sağlık hizmetlerinde mevzuatX
12Yataklı Sağlık Kurumları YönetimiX
13Yataksız Sağlık Kurumları YönetimiX
14Sağlık Kurumlarında Malzeme YönetimiX
15Sağlık hizmetlerinde dinamik yönetim, kalite ve toplam kalite yönetimiX
16Yarıyıl Sonu Sınavları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İŞCİ, Necmettin (2012). Sağlık Hizmetleri Yönetimi ders notları(her dönem güncellenmekte) Tengilimoğlu D., Işık O ve Akbolat M. (2012) Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Geliştirilmiş 4. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara AKAR Çetin. "Sağlık Yönetiminde ve İşletmelerde Yönetim" BENLİ Doğan. "SağlıkHizmetlerinde Yönetim", Songür Yayıncılık,Ankara,2010. ÇAKAR, Çetin., ÖZALP, Hüzeyin. "SağlıkHizmetlerinde Yönetim", Songür Yayıncılık,Ankara,2009. EREN Nevzat. "Sağlık Yönetimine Giriş" KAVUNCUBAŞI, Şahin (2000) Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz111
Derse Katılım515
Tartışma515
Soru-Yanıt515
Seminer10330
Bireysel Çalışma155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)86
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ1                           
ÖÇ2                           
ÖÇ3                           
ÖÇ4                           
ÖÇ5                           
ÖÇ6                           
ÖÇ7                           
ÖÇ8                           
ÖÇ9                           
ÖÇ10                           
ÖÇ11                           
ÖÇ12                           
ÖÇ13                           
ÖÇ14                           
ÖÇ15                           
ÖÇ16                           
ÖÇ17                           
ÖÇ18                           
ÖÇ19                           
ÖÇ20                           
ÖÇ21                           
ÖÇ22                           
ÖÇ23                           
ÖÇ24                           
ÖÇ25                           
ÖÇ26                           
ÖÇ27                           
ÖÇ28                           
ÖÇ29                           
ÖÇ30                           
ÖÇ31                           
ÖÇ32                           
ÖÇ33                           
ÖÇ34                           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr