Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000404110BİYOTEKNOLOJİSeçmeli243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Biyoteknoloji ile ilgili temel kavramları benimseterek biyoteknolojik uygulamalar ile ilgili karar verme ve uygulama yeteneği kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ulaş ÇALİŞİR
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci; biyoteknolojinin temel kavramlarını öğrenir.
2Biyoteknolojinin kullanım alanlarını öğrenir.
3Endüstriyel proseslerde biyoteknolojik uygulamaların yerini öğrenir.
4Çevresel sorunların biyoteknolojik yollarla giderimi ile ilgili problemlere dair yorum yapma ve çözüm getirme becerisi kazanır.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Biyoteknolojinin tanımı ve tarihçesi. Biyoteknolojinin uygulama alanları. Biyoteknolojide önemli mikroorganizmalar (bakteriler, mayalar, küfler). Mikroorganizmaların yetişme şartları. Mikroorganizmaların substrat istekleri. Endüstriyel fermentasyonlar için kullanılan substratlar. Mikroorganizmaların metabolizması. Karbonhidratların ve Lipitlerin mikroorganizmalar tarafından kullanımı. Mikroorganizmaların amonyum azotu ve aminoasitleri kullanması. Mikrobiyal metabolizma. Enzim aktivitesinin düzenlenmesi. Primer ve İkincil metabolitlerin aşırı üretimi. Mikroorganizma suşlarının geliştirilmesi. Endüstriyel fermentasyonların uygulama esasları. Mikroorganzimaların gelişme kinetikleri. Fermentör sistemleri. Ürün elde edilmesi ve saflaştırılması. Fermentasyonla kimyasal madde üretimi, Mikroorganizmalar yoluyla atıkların temizlenmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Biyoteknolojinin tanımı ve tarihçesi.
2Biyoteknolojinin uygulama alanları.
3Biyoteknolojide önemli mikroorganizmalar (bakteriler, mayalar, küfler).
4Mikroorganizmaların yetişme şartları.
5Mikroorganizmaların substrat istekleri. Endüstriyel fermentasyonlar için kullanılan substratlar.
6Mikroorganizmaların metabolizması.
7Karbonhidratların ve Lipitlerin mikroorganizmalar tarafından kullanımı.
8Mikroorganizmaların amonyum azotu ve aminoasitleri kullanması.
9Mikrobiyal metabolizma. Enzim aktivitesinin düzenlenmesi.
10Primer ve İkincil metabolitlerin aşırı üretimi.
11Mikroorganizma suşlarının geliştirilmesi. Mikroorganzimaların gelişme kinetikleri.
12Endüstriyel fermentasyonların uygulama esasları.
13Fermentör sistemleri. Ürün elde edilmesi ve saflaştırılması.
14Fermentasyonla kimyasal madde üretimi, Mikroorganizmalar yoluyla atıkların temizlenmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Alan Scragg, Environmental Biotechnology, Second Edition,2006 2. Çevre Biyoteknolojisi ders notları (Yrd. Doç. Dr. Aysun ALTIKAT)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma14114
Soru-Yanıt14114
Bireysel Çalışma155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr