Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000404108SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİSeçmeli243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Yönetim ve organizasyon kavramlarını anlama, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirilmesi, Sağlık hizmeti örgütlerinde yönetimin ilkeleri ve boyutlarının kavranması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1 Yönetimin Tanımı, Tarihsel Gelişimi ve İşlevlerini bilir.
2Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri, Sınıflandırılması ve Fonksiyonlarını bilir.
3Sağlık Sistemi ve Dış Çevre İle İlişkiler hakkında fikir yürütebilir.
4Sağlık İşletmelerinde Kuruluş Çalışmalarını koordine edebilir.
5Türkiye?de Sağlık Hizmetleri: Gelişimi ve Örgütlenmesini bilir.
6Hastanelerin Tanımı, Özellikleri, İşlevleri ve Sınıflandırılmasını bilir.
7Sağlık hizmetlerinin finansman yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
8Sağlık İşletmelerinde halkla ilişkiler ve sağlık çalışanları-hasta iletişimini bilir.
9Gelişmiş ülkelerin ve Türkiye'nin sağlık göstergeleri hakkında bilgi sahibi olur.
10Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel Hastanelerin Organizasyon yapılarını bilir.
11Sağlık İşletmelerinde Hasta Hakları ve Etik konusunda bilgi sahibidir.
12Sağlık hizmetleri sunan kuruluşların tanımlarını yapar.
13Sağlık İşletmelerinde Çağdaş Yaklaşımlar hakkında bilgi sahibidir.
14Uluslararası Sağlık Hizmeti veren kuruluşları hakkında bilgi sahibi olur.
15Sağlık kurumlarında personel yönetimi hakkında bilgi sahibi olur.
16Sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat hakkında fikir sahibi olur.
17Sağlık kurumlarında malzeme yöentimini bilir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Derse asgari devam etme. (%70) Derse hazırlıklı gelmek. Önerilen kaynaklardan en az birini temin etmek
Dersin İçeriği
Sağlığın tanımı, sistem yaklaşımı ve sağlık hizmetleri sisteminin amacı, sağlık hizmetlerinin temel özellikleri, Türkiye'de sağlık hizmetleri organizasyonu, Türkiye'de sağlık hizmetleri sunum modelleri, ekonomik büyüme, kalkınma ve sağlık sektörü ilişkisi, sağlık hizmetleri finansmanı. Yönetimin tanımı, yönetimin işlevleri, yönetim süreçleri, sağlık hizmetlerinin özellikleri, sağlık hizmetlerinin organizasyon yapıları, Türkiye ve Dünya’ da sağlık hizmetlerinin yönetimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yönetimin tanımı ve genel özellikleri X
2Yönetimin tarihsel gelişimi Yönetim Teorileri X
3Yönetimin işlevleriX
4Sağlık Hizmetlerinin tanımı, kapsamı ve boyutları, süreçleriX
5Sağlık hizmetlerinin planlanmasıX
6Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve Uluslararası Sağlık organizasyonlarıX
7Sağlık hizmetlerinde yöneltme, motivasyon ve iletişimX
8Arasınav
9Sağlık hizmetlerinin eşgüdümü ve denetimi X
10Sağlık hizmetlerinde Personel yönetimiX
11Sağlık hizmetlerinde mevzuatX
12Yataklı Sağlık Kurumları YönetimiX
13Yataksız Sağlık Kurumları YönetimiX
14Sağlık Kurumlarında Malzeme YönetimiX
15Sağlık hizmetlerinde dinamik yönetim, kalite ve toplam kalite yönetimiX
16Yarıyıl Sonu Sınavları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tengilimoğlu D., Işık O ve Akbolat M. (2012) Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Geliştirilmiş 4. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara AKAR Çetin. "Sağlık Yönetiminde ve İşletmelerde Yönetim" BENLİ Doğan. "SağlıkHizmetlerinde Yönetim", Songür Yayıncılık,Ankara,2010. ÇAKAR, Çetin., ÖZALP, Hüzeyin. "SağlıkHizmetlerinde Yönetim", Songür Yayıncılık,Ankara,2009. EREN Nevzat. "Sağlık Yönetimine Giriş" KAVUNCUBAŞI, Şahin (2000) Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz111
Derse Katılım515
Tartışma515
Soru-Yanıt5210
Seminer10110
Bireysel Çalışma155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)81
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
ÖÇ11
ÖÇ12
ÖÇ13
ÖÇ14
ÖÇ15
ÖÇ16
ÖÇ17
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr