Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000403111EKOLOJİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
• Ekolojinin kavram ve kuramlarını ( habitat, biotop, niş) öğrenmek,, • Çevre faktörlerinin (klimatik, edafik faktörler, biyolojik ve topoğrafik faktörler) tarımdaki etkisini öğretmek, hedeflenmiştir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ulaş ÇALİŞİR
Öğrenme Çıktıları
1Ekolojinin temel kavram ve kuramlarını öğrenmek
2Ekosistemleri tanımak ve ekosistemlerdeki enerji ve madde akışını öğrenmek
3Ekolojideki sistemleri kavrayarak ve bu sistemlere ait modeller kurabilmek
4Doğal kaynakların korunması ve çevre koruma bilincine sahip olmak
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ekolojinin tanımı , Ekolojide temel kavramlar, Ekolojik İlişkiler Dünya nüfus dinamikleri ve besin dengesi Ekosistem kavramı Ekosistemlerin sınıflandırılması ve büyük ekosistemlerin dağılışı Çevre faktörleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11. Ekolojinin temel kavram ve kuramları
22. Ekolojinin temel kavram ve kuramları
33. Ekosistemler
44. Ekosistemler
55. Ekosistemlerde enerji akışı
66. Organizasyon ve popülasyon
77. Ekolojik döngüler
88. Ekolojide sistemler ve modeller
99. Ekolojide sistemler ve modeller
1010. Önemli ekosistemler
1111. Doğal kaynakların korunması
1212. Çevre korunması ve ekoloji
1313. Ötrofikasyonun sınıflandırılması ve kontrolü
1414. Sentetik ekosistemler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kocataş, A. 1999. Ekoloji, Çevre Biyolojisi. Ege Üniv. Su Ürünleri Fak. Yay. No. 51, 564 s., İzmir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma717
Soru-Yanıt717
Gözlem133
Bireysel Çalışma428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma717
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)98
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr