Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000402107BİYOİSTATİSTİKSeçmeli123
Level of Course Unit
Short Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı biyoistatistik teriminin anlamını kavratmak, veri toplama ve değerlendirme için yöntem ve testleri öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ass. Prof. Dr. Aysun ALTIKAT
Öğrenme Çıktıları
1İstatistiksel yöntemlerin biyoloji bilimine uygulanabilirliğini kavramak.
2Biyoistatistik bilimine ilişkin temel kavramları tanımlamak.
3Alanında karşılaşabileceği problemlerde uygulaması gereken biyoistatistiksel yöntemleri belirleyebilmek
4İstatistiksel sonuçları değerlendirmek ve yorum yapabilmek.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Course Contents
Biyoistatistiğin tanımı ve nerelerde kullanıldığı, frekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçüler, tablo ve grafik yapım yöntemleri, teorik dağılımlar, parametrik ve parametrik olmayan önemlilik testleri, regresyon ve korelasyon analizi, geçerlilik ve güvenilirlik analizi, sağlık alanına özel istatistiksel yöntemler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1İstatistik – Biyoistatistik arasındaki ilişkiyi kavrayış
2Temel istatistiksel kavramlar bilgisi
3Ölçme düzeyleri arasındaki farkları ayırt edebilme
4Değişken Türleri arasındaki farkları ayırt edebilme
5Temel olasılık bilgisi
6Rasgele değişken tanımı bilgisi
7Frekans dağılım tablosu oluşturabilme bilgisi
8Merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini hesaplayabilme bilgisi
9Homojenlik ve ilişki durumlarını ayırt edebilme
10Hipotez Testlerine ilişkin temel kavram bilgisi
11Tek ve iki örneklem hipotez testlerini ayırt edebilme
12Parametrik ve parametrik olmayan önemlilik testleri
13Regresyon ve korelasyon analizi, geçerlilik ve güvenilirlik analizi,
14Sağlık alanına özel istatistiksel yöntemler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Sümbüloğlu, K. ve Sümbüloğlu, V., 2010. “Biyoistatistik”, Hatiboğlu Basım Yayın, Ankara. 2. Biyoistatistik Ders Notları (Yrd. Doç. Dr. Aysun ALTIKAT)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Ara Sınav1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
SUM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Tartışma717
Soru-Yanıt717
Rapor Hazırlama155
Bireysel Çalışma717
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOTAL WORKLOAD (hours)78
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
LO1
LO2
LO3
LO4
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr