Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000402103RADYOBİYOLOJİSeçmeli123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; iyonlaştırıcı radyasyonların madde ile etkileşimlerini, LET ve RBE değerlerini, radyasyonun canlılardaki etki kademelerini, hücre, doku, organ ve sistemler üzerindeki etkilerini, tolerans dozlarını, radyoprotektörleri, radyoduyarlaştırıcıları ve etki mekanizmalarını, normal doku ve tümörlerde hücre kinetiğini, radyoterapinin 5R’sini, lineer kuadratik modeli, radyasyon karsinogenezisini, risk tahmini ve radyasyondan korunmayı öğrenmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Aysun ALTIKAT
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci radyasyonun biyolojik sistemler üzerine etkilerini öğrenir
2Öğrenci radyasyonun biyolojik sistemler üzerine etkilerini öğrenir
3Öğrenci teşhis ve tedavide radyasyonun doğru kullanımının ve radyasyondan korunmanın önemini algılar.
4Öğrenci teşhis ve tedavide radyasyonun doğru kullanımının ve radyasyondan korunmanın önemini algılar.
5Öğrenci eğitimi sırasında edindiği bilgileri meslek yaşamında kullanarak, radyasyonun teşhis, tedavi ve diğer radyasyon alanlarında doğru, kaliteli ve güvenli kullanımını sağlar.
6Öğrenci eğitimi sırasında edindiği bilgileri meslek yaşamında kullanarak, radyasyonun teşhis, tedavi ve diğer radyasyon alanlarında doğru, kaliteli ve güvenli kullanımını sağlar.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel tanımlar ve kavramlar, İyonlaştırıcı radyasyonlar ve radyasyon enerjisinin absorplanması, Radyasyon enerjisinin dağılımı: LET ve RBE, Radyasyonun nükleik asit ve proteinlere etkileri, Radyasyonun subsellüler düzeydeki etkileri, Hücre populasyonlarının büyüme kinetiği, Bölünen hücreler ve sağ kalım kavramı, Sağ kalım eğrileri ve hücre ölümü modelleri, Hücre siklusunda değişik fazların radyasyon duyarlılıkları, Hücresel radyasyon cevabının genetik kontrolü
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel tanımlar ve kavramlar,
2İyonlaştırıcı radyasyonlar ve radyasyon enerjisinin absorplanması,
3İyonlaştırıcı radyasyonlar ve radyasyon enerjisinin absorplanması,
4Radyasyon enerjisinin dağılımı:
5LET ve RBE,
6Radyasyonun nükleik asit ve proteinlere etkileri,
7Radyasyonun subsellüler düzeydeki etkileri,
8Hücre populasyonlarının büyüme kinetiği,
9Bölünen hücreler ve sağ kalım kavramı,
10Bölünen hücreler ve sağ kalım kavramı,
11Sağ kalım eğrileri ve hücre ölümü modelleri,
12Sağ kalım eğrileri ve hücre ölümü modelleri,
13Hücre siklusunda değişik fazların radyasyon duyarlılıkları,
14Hücresel radyasyon cevabının genetik kontrolü
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Özalpan A. Temel Radyobiyoloji, Haliç Üniversitesi Yayınları, 2001. 2. Nias AHW. An İntroduction to Radiobiology, John Wiley and Sons Ltd, 1998. 3. Radyobiyoloji ders notları (Yrd. Doç. Dr. Aysun ALTIKAT)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma7214
Soru-Yanıt7214
Bireysel Çalışma155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr