Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000103108KRİZ YÖNETİMİ VE ÖFKE KONTROLÜSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Krizin topluluk, organizasyon ve paydaşlar üzerindeki etkisinin anlaşılması. Zorunluluk ve engelleri anlama becerisini geliştirir mi? Kriz ve risk durumlarında medya ilişkileri, • Bir kriz planı tasarlama ve proaktif kriz yönetimi becerileri edinme becerisi kazanma, • Bir kriz yönetim sürecini değerlendirme kabiliyetini kazanması beklenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Ercan ARAS
Öğrenme Çıktıları
1Kriz ve risk ile ilgili kuram ve kavramları anlamak.
2Kriz ve risk iletişim stratejilerini anlama
3Proaktif bir kriz planı başlatabilmek
4Bir krizi yönetebilmek ve etkilerini değerlendirmek.
5Alan hakkında etik bir tartışma yapabilmek.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Kriz ve risk ile ilgili kuram ve kavramları anlamak. Kriz ve risk iletişim stratejilerini anlama Proaktif bir kriz planı başlatabilmek Bir krizi yönetebilmek ve etkilerini değerlendirmek. Alan hakkında etik bir tartışma yapabilmek.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel kavramlar
2Temel kavramlar
3Kriz yönetiminin esasları (Krizin Boyutları)
4Kriz yönetiminin esasları (Krizin Boyutları)
5Sorunlar yönetim-risk yönetimi-kriz yönetimi: benzer hedefler, farklı taktik ve stratejiler.
6Sorunlar yönetim-risk yönetimi-kriz yönetimi: benzer hedefler, farklı taktik ve stratejiler.
7Krizi sınırlama ve iyileşme.
8ara sınav
9Krizi sınırlama ve iyileşme.
10Krizin sonuçlarının ölçülmesi: Değerlendirme
11Krizin sonuçlarının ölçülmesi: Değerlendirme
12Siyasi Kriz Yönetim Simülasyonu
13Finansal Kriz Yönetim Simülasyonu
14Pazarlama Kriz Yönetim Simülasyonu
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sriramesh, K., & Vercic, D. (Eds.). (2003). The global public relations handbook: Theory, research, and practice. Routledge.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma14570
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr