Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
204420002104ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞISeçmeli123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Çevre ve çevre kirliliği üzerine temel kavramların anlaşılması, ülkesel ve küresel ölçekte çevre kirliliğinin nedenleri ve temel çevre sorunlarının algılanması ve bu sorunların çözümünde atılması gereken adımların belirlenmesidir. Ayrıca; kültürel kayıpları önlemek ve telafi edebilmek adına insanların sosyal sorumluluk amacıyla projeler geliştirmeleri, bir dizi etkinlik sayesinde insanların toplumsal sorunlara duyarlılık geliştirmeleri ve çözüm önerileri sunabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK
Öğrenme Çıktıları
1Doğal ve Kültürel Çevre, ekosistem, habitat hakkında temel kavramları öğrenir.
2Çevre kirliliğinin nedenlerini öğrenir, bu sorunlara mesleki açıdan yeni bakış açıları geliştirir
3Çevre kirliliğinin yol açtığı sonuçlar öğrenilir.
4Uluslar arası Çevre Politikaları hakkında bilgi sahibi olunur.
5Çevre kirliliği ve Sosyal Sorumluluk Hakkında Yasal Mevzuatı kavrar
6Çevre kirliliği ve insan sağlığı hakkında bireysel ve mesleki olarak kendisini geliştirir.
7Çevre kirliliği ve insan sağlığının önemini anlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çevre kirliliğini önlemek ve insan sağlığını korumak, kaybolan toplumsal bilinci oluşturup sosyal anlamda da çevreye katkı sağlamaktır
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çevre, Ekosistem, Habitat, Niş, Komünite, Ekolojik denge, Ekolojik Çevrimler, Doğal ve Kültürel Çevre ve Çevre Faktörlerinin açıklanması ve tartışılması
2Çevre Sorunlarının Nedenleri, Nüfus Artışı, Plansız Kentleşme, Plansız Sanayileşme sorunlarının açıklanması ve tartışılması
3Çevre Sorunlarının doğurduğu sonuçlar, İnsan Sağlığı açısından çevre kirlilikleri, Başlıca Yerel Çevre Kirlilikleri, Flora-Fauna üzerine etkileri ve Biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerinin açıklanması
4Hava kirliliği, Su ve Deniz Kirliliği, Toprak kirliliği sorunlarının açıklanması ve tartışılması
5Gürültü ve Ses Kirliliği, Görüntü Kirliliği sorunlarının açıklanması ve tartışılması
6Radyoaktif ve Kültürel Kirlilik sorunlarının açıklanması ve tartışılması
7Katı atık kirliliği ve dönüşümü, Gıda Kirlenmesi sorunlarının açıklanması ve tartışılması
8Erozyon ve yanlış arazi kullanımı sorunlarının açıklanması ve tartışılması
9Ülkemizde Çevre Koruma hakkında yasal mevzuatın incelenmesi
10Çevre Sorunları için alınacak önlemler, ve geliştirilecek alternatif enerji kaynakları
11İnsanın çevre üzerine etkisinin incelenmesi
12Çevre ve sürdürülebilir kalkınma, Çevre eğitimi ve çevre bilincinin oluşturulması
13Çevre kirliliği önleyici ve insan sağlığını gelişimini destekleyici, sürdürülebilir planlama ve tasarımı yaklaşımlarının benimsetilmesi
14
15
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Haktanır, K. ve Arcak, S. 1998. Çevre Kirliliği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1503, Ankara. Anonim, 1995. Türkiye’nin Çevre Sorunları, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Ankara. Türkman , A. (2000) : Yaşanabilir Bir çevre için, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri30
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri70
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)89
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
ÖÇ6          
ÖÇ7          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr