Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
204420001105HİJYEN YÖNETİMİSeçmeli113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere hijyen kurallarını ve güvenli ürün üretebilmeleri için gerekli sanitasyon uygulamalarını öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK
Öğrenme Çıktıları
1Kozmetik alanında hijyen yönetimi hususunda öğrencilere gerekli beceriyi ve eğitimi kazandırmaktır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
HİJYEN YÖNETİMİ
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
YOK
Dersin İçeriği
Bu derste kozmetikte güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak; sanitasyonun tanımı ve önemi, mikroorganizmaların önemi, bulaşma kaynakları, mikroorganizma üremesine etki eden faktörler, kozmetik ürün üretiminde personel hijyeni, güvenlik, HACCP konuları işlenmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temizlik ve hijyen nedir?
2Hijyen yönetimi nasıl olmalıdır?
3Mikroorganizmalar hakkında genel tanıtım
4Bakteri popülasyonunun öldürücü etki ile karşılaşması durumunda ölümü
5Mikroorganizmaların canlılar arasındaki yeri ve büyüme kinetiği
6Mikroorganizmaların fiziksel işlemler ile öldürülmesi
7Arasınav
8Fiziksel işlemler sıcaklık, kurutma, UV ışınlama, X-ışınları, Gama ışınları
9Fiziksel işlemler Katod ışınları, fotodinamik etki, sonik dalgalar, ozmotik şok, yüzey gerilimi
10Filtreler ile sterilizasyon
11Santrifüj dezenfeksiyon ve kinetiği
12Özel kimyasal antimikrobiyal maddeler
13Organik çözücülerin dezenfektan etkisi
14Ödev
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hijyen yönetimi ders notları ve makaleler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri30
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri70
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
YOK
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı122
Quiz111
Bireysel Çalışma10330
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)93
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr