Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000201106KALİTE YÖNETİM SİSTEMİSeçmeli113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması. Kalite, kalite kontrol tanımlarıyla küreselleşen dünyada kalite ve kalite kontrol anlayışında meydana gelen değişiklikler ve bu değişiklikleri bünyesinde toplayan toplam kalite yönetimi ile ilgili prensipleri kazandırmak; standart ve standardizasyon ile standardın üretim ve hizmet sektöründeki önemi, kalite yönetim sistemleri hakkında bilgilendirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Önder AKKAŞ
Öğrenme Çıktıları
1Kalite, Standart ve Standardizasyon Tanımlarını ifade eder.
2Kalite, Standart ve Standardizasyon Tanımlarını ifade eder.
3Kalitenin Tarihçesi hakkında bilgiverir.
4Kalitenin Tarihçesi hakkında bilgiverir.
5Türk Standartları Enstitüsü ve Görevleri hakkında bilgi verir.
6Türk Standartları Enstitüsü ve Görevleri hakkında bilgi verir.
7Toplam Kalite Yönetimi ve Temellerini öğretir.
8Toplam Kalite Yönetimi ve Temellerini öğretir.
9Kalite İyileştirme hakkında bilgi verir.
10Kalite İyileştirme hakkında bilgi verir.
11Kalite Güvencenin Önemi ve Yararlarını öğretir.
12Kalite Güvencenin Önemi ve Yararlarını öğretir.
13Meslek Standartları hakkında bilgi sahibi olur.
14Meslek Standartları hakkında bilgi sahibi olur.
15 Türkiye’de değerleme ve akreditasyon çalışmaları; Türk Akreditasyon Kurumu ve görevleri; uluslararası standardizasyonun önemi, bölgesel ve uluslararası standardizasyon kuruluşları hakkında izahat verir; ulusal ve uluslararası metroloji, kalibrasyon çalışmaları ve ilgili kuruluşlar hakkında bilgilendirir.
16 Türkiye’de değerleme ve akreditasyon çalışmaları; Türk Akreditasyon Kurumu ve görevleri; uluslararası standardizasyonun önemi, bölgesel ve uluslararası standardizasyon kuruluşları hakkında izahat verir; ulusal ve uluslararası metroloji, kalibrasyon çalışmaları ve ilgili kuruluşlar hakkında bilgilendirir.
17Kalite sistem dökümantasyonu; ISO 9001 standartlarının uygulanması ve belgelendirme işlemleri hakkında açıklama yapar
18Kalite sistem dökümantasyonu; ISO 9001 standartlarının uygulanması ve belgelendirme işlemleri hakkında açıklama yapar
19Kalite yaklaşımları, kalite ve verimlilik arasındaki ilişkileri inceler ve kalite maliyetleri; kalitesizlik riskleri ilgi ve hakkında bilgi verir
20Kalite yaklaşımları, kalite ve verimlilik arasındaki ilişkileri inceler ve kalite maliyetleri; kalitesizlik riskleri ilgi ve hakkında bilgi verir
21Standardizasyonun üreticiye, tüketiciye ve ekonomiye sağladığı faydaları açıklar ; Türkiye’de yapılan standart ve standardizasyon çalışmaları standart çeşitleri hakkında bilgilendirir, Türk Standartları Enstitüsü ve görevlerini tanımlar
22Standardizasyonun üreticiye, tüketiciye ve ekonomiye sağladığı faydaları açıklar ; Türkiye’de yapılan standart ve standardizasyon çalışmaları standart çeşitleri hakkında bilgilendirir, Türk Standartları Enstitüsü ve görevlerini tanımlar
23Mesleki hayatta, Kalite Standartlarını Bilir ve Uygulamanın önemini kavrar.
24Mesleki hayatta, Kalite Standartlarını Bilir ve Uygulamanın önemini kavrar.
25Kalite yönetim prensipleri; Kalite yönetim sistemi standartlarının tarihçesi ile bigi verir.
26Kalite yönetim prensipleri; Kalite yönetim sistemi standartlarının tarihçesi ile bigi verir.
27Meslek Standartlarına Neden İhtiyaç Duyulduğu konusunda bilgi sahibi olur.
28Meslek Standartlarına Neden İhtiyaç Duyulduğu konusunda bilgi sahibi olur.
29TS-EN-ISO 9001 :2000 -2001-2008 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.
30TS-EN-ISO 9001 :2000 -2001-2008 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Derse devam etmek.(Asgari %70) Dönem ödevi/vaka çalışmasını yapmak. Derse hazırlıklı gelmek. Ders ile ilgili en az bir kaynağı temin etmek.
Dersin İçeriği
Kalitekavramı, Standart ve Standardizasyon Tanımları. Standardizasyonun Gelişim Süreci, Konusu, Amaçları ve İlkeleri. Standardizasyonun Sağladığı Faydalar. Türk Standartları Enstitüsü ve Görevleri. Türkiye’de Belgelendirme ve Akreditasyon Çalışmaları. Uluslar arası Standardizasyonun Önemi, Bölgesel ve Uluslar arası Standardizasyon Kuruluşları; Ulusal ve Uluslar arası Metroloji, Kalibrasyon Çalışmaları ve İlgili Kuruluşlar. Kalitenin Tarihçesi, Tanımı ve Temel Kavramlar. Kalite Maliyetleri; Kalitesizlik Riskleri. Toplam Kalite Yönetimi ve Temelleri.Uluslararası Kabul Gören Bazı Kalite Sistem ve Belgeleri. Kalite Güvencenin Önemi ve Yararları. TS-EN-ISO 9000:2000; TS-EN-ISO 9001:2000; TS-EN-ISO 9004:2000 Standartlarının Tanıtımı. TS-EN-ISO 19011:2000 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri. Kalite Sistem Dökümantasyonu. 1) Ders içeriği ve kaynak kitapların bilgilerinin verilmesi. Standart ve standardizasyon tanımlar, standardizasyonun gelişim süreci,konusu, amaçları ve ilkeleri açıklar 2) Standardizasyonun üreticiye, tüketiciye ve ekonomiye sağladığı faydaları açıklar ; Türkiye’de yapılan standart ve standardizasyon çalışmaları standart çeşitleri hakkında bilgilendirir, Türk Standartları Enstitüsü ve görevlerini tanımlar 3) Türkiye’de değerleme ve akreditasyon çalışmaları; Türk Akreditasyon Kurumu ve görevleri; uluslararası standardizasyonun önemi, bölgesel ve uluslararası standardizasyon kuruluşları hakkında izahat verir; ulusal ve uluslararası metroloji, kalibrasyon çalışmaları ve ilgili kuruluşlar hakkında bilgilendirir. 4) Kalitenin tarihçesi; tanımı ve temel kavramları hakıında bilgi verir ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri inceler 5) Kalite yaklaşımları, kalite ve verimlilik arasındaki ilişkileri inceler ve kalite maliyetleri; kalitesizlik riskleri ilgi ve hakkında bilgi verir 6) Kalite kavramının gelişmesine yön veren bazı bilim adamlarının kalite yaklaşımları hakkında bilgilendirme ve açıklamalar sunar. 7) Toplam Kalite Yönetimi ve temelleri hakkında genel bilgiler sunar. 8) Ara sınav 9) Kalite Güvencenin önemi ve yararları hakkında bilgi verir. 10) Kalite yönetim prensipleri; Kalite yönetim sistemi standartlarının tarihçesi ile bigi verir. 11) TS-EN-ISO 9000:2000; TS-EN-ISO 9001:2000; TS-EN-ISO 9004:2000 Standartlarının tanıtımı ve 1994 revizyonu ile olan farklılıkları 12) TS-EN-ISO 9001 :2000 -2001-2008Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri hakkında bilgilendirir 13) Kalite sistem dökümantasyonu; ISO 9001 standartlarının uygulanması ve belgelendirme işlemleri hakkında açıklama yapar 14) Mesleki standartlar ile ilgili çalışmalar; konuların genel tekrarı yapılır 15) Kalite Yönetim Sistemi ve belgelndirmesi üzerine çalışan firmaların incelemesi yapılır,bilgilendirilir. 16) Yıl Sonu Sınavı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders içeriği ve kaynak kitapların bilgilerinin verilmesi. Kalitenin tarihçesi; tanımı ve temel kavramlarSözlü anlatım, PPT sunumu, vaka çalışması, Tartışma, Soru-Cevap
2Kalitenin boyutları ve kalite yaklaşımındaki değişimler, kalite kontrolü Kalite kontrol sistemleri ve kalite kontrol yaklaşımları,Sözlü anlatım, PPT sunumu, vaka çalışması, Tartışma, Soru-Cevap
3Standart ve standardizasyon kavramlarının tanımları, standardizasyonun gelişim süreci,konusu, amaçları ve ilkeleriSözlü anlatım, PPT sunumu, vaka çalışması, Tartışma, Soru-Cevap
4Kalite maliyetleri,Yönetim Kalitesi ve Standartları Sözlü anlatım, PPT sunumu, vaka çalışması, Tartışma, Soru-Cevap
5Türkiye’de yapılan standart ve standardizasyon çalışmaları, standart çeşitleri, Türk Standartları Enstitüsü ve görevleri, standart hazırlama çalışmaları Sözlü anlatım, PPT sunumu, vaka çalışması, Tartışma, Soru-Cevap
6Türkiye’de değerleme ve akreditasyon çalışmaları; Türk Akreditasyon Kurumu ve görevleri; uluslararası standardizasyonun önemi, Sözlü anlatım, PPT sunumu, vaka çalışması, Tartışma, Soru-Cevap
7Toplam Kalite Yönetimi Tanımları, Toplam Kalite Yönetiminin Temel Unsurları, Toplam Kalite Yönetimiyle Klasik Yönetim Anlayışının KarşılaştırılmasıSözlü anlatım, PPT sunumu, vaka çalışması, Tartışma, Soru-Cevap
8Ara Sınav
9Süreç yönetim sistemi Kaynak yönetimi sistemiSözlü anlatım, PPT sunumu, vaka çalışması, Tartışma, Soru-Cevap
10Üretimde kalite kontrolü Muayene ve örnekleme Sözlü anlatım, PPT sunumu, vaka çalışması, Tartışma, Soru-Cevap
11Toplam Kalite Kontrol Kalite yönetim sistemi, süreç tabanlı kalite yönetim sistemi, HACCP) Kalite sistem dökümantasyonuSözlü anlatım, PPT sunumu, vaka çalışması, Tartışma, Soru-Cevap
12TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi,TS 14001 Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, (TS-18001 OHSAS), Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına Göre Gıda Güvenliği Yönetimi (TS-13001 Sözlü anlatım, PPT sunumu, vaka çalışması, Tartışma, Soru-Cevap
13EFQM Mükemmellik Modeli, Değişim ve YönetimiSözlü anlatım, PPT sunumu, vaka çalışması, Tartışma, Soru-Cevap
14Meslek Standartları Tanımı, Meslek Standartlarına Neden İhtiyaç Duyulduğu, Meslek Standartlarının Hazırlanması, Meslek Standartlarına ait bazı örnekler.Sözlü anlatım, PPT sunumu, vaka çalışması, Tartışma, Soru-Cevap
15Dersin genel tekrarı ve değerlendirilmesiSözlü anlatım, PPT sunumu, vaka çalışması, Tartışma, Soru-Cevap
16Yarıyıl Sonu sınavları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İŞCİ, Necmettin.,"Kalite Güvencesi ve Standartlar Ders Notlar",2013, (Her dönem güncellenmektedir) ÇAĞLAR, İrfan, KILIÇ, Sabiha. "Kalite Güvence standartları", Nobel Yayın Dağıtım, MESTEK Serisi No:57, 2008 Ankara Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi, DSİ 3. Bölge Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 1998. Örgev, C. ve ark. Kalite Güvence ve Standartları, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2008. Örgev, M. ve ark. Genel İşletme, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2007. Sarıkaya, N. Toplam Kalite Yönetimi, Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2003. Kıngır, S. Toplam Kalite ve Stratejik Yönetimde Yeni Eğilimler, Gazi Kitabevi, Ankara, 2007. Efil, İ., Toplam Kalite Yönetimi ve IS0 9000 Kalite Güvence Sistemi, Alfa Yayın, 1999, İstanbul, EFQM Mükemmellik Modeli 2000, EFQM VE KALDER Yayınları, İstanbul, 1998 Koçel,T.,İşletme Yöneticiliği,Genişletilmiş 12.Baskı, Beta Basım A.Ş.İstanbul, 2010 N. Kölük- İ. Dilsiz- C.S. Kartal. (2006). Meslek Yüksek Okulları İçin Kalite Güvencesi ve Standartları. M. Tekin. (2006). Kalite Güvence ve Standartlar.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz111
Derse Katılım111
Tartışma111
Soru-Yanıt111
Takım/Grup Çalışması111
Beyin Fırtınası111
Seminer111
Bireysel Çalışma41040
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Performans111
Quiz için Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1            3  
ÖÇ2            3  
ÖÇ3            3  
ÖÇ4            3  
ÖÇ5            3  
ÖÇ6            3  
ÖÇ7            3  
ÖÇ8            3  
ÖÇ9            3  
ÖÇ10            3  
ÖÇ11            3  
ÖÇ12            3  
ÖÇ13            3  
ÖÇ14            3  
ÖÇ15            3  
ÖÇ16               
ÖÇ17               
ÖÇ18               
ÖÇ19               
ÖÇ20               
ÖÇ21               
ÖÇ22               
ÖÇ23               
ÖÇ24               
ÖÇ25               
ÖÇ26               
ÖÇ27               
ÖÇ28               
ÖÇ29               
ÖÇ30               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr