Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
182200603110İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedenlerini, iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaya yönelik bilgi ve beceri edinerek iş yerinde güvenlik önlemlerini tespit edebilmesini ve uygulayabilmesini amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
iş sağlığı ve güvenliğine genel bakış,kimyasal risk etmenleri,biyolojik risk etmenleri,fiziksel risk etmenleri,iş kazaları,acil durum planları,iş hukuku,temel hukuk,ergonomi,Dünya'da ve Türkiye'de iş sağlığı,elektrikle çalışmalarda iş sağlığı,sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GENEL BAKIŞ
2 KİMYASAL RİSK FAKTÖRLERİ
3 BİYOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİ
4 FİZİKSEL RİSK FAKTÖRLERİ
5 PSİKOSOSYAL RİSK FAKTÖRLERİ
6 İŞ HUKUKU
7Ara Sınav
8 İŞ KAZALARI
9ERGONOMİ
10 ACİL DURUM PLANLARI
11 ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI
12 DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE İŞ SAĞLIĞI
13 SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI
14final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
öğretim elemanının ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15115
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15345
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr