Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
194416001105BİNA BİLGİSİSeçmeli113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Mesleki bilgilerle donatılmış öğrencinin bina tasarlarken dikkat edeceği etmenleri öğretmek. Ayrıca gerek bölüm öğretim elemanlarının yaptığı, gerekse ülke çapında yapılan araştırmalarla ortaya çıkan tasarlama fikirlerini anlatarak öğrencilere temel oluşturmak.Veri Organizasyonu, düşünsel organizasyon ve mekansal organizasyon konularında biliş ve farkındalık sağlamak. Mimari Tasarımda gerekli olan tasarım sürecinde yasanan ilk tasarım deneyiminden tasarım araştırma, geliştirme ve gerçekleştirme düzeylerine geçiş yolları amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ali Osman ÖZĞAN
Öğrenme Çıktıları
1İç mekanın, bina yapım sistemi içindeki yeri ve önemini tanımak,
2İç mekanın, bina yapım sistemi içindeki yeri ve önemini tanımak,
3Mesleki teknik ve iletişim diline hakim olmak,
4Mesleki teknik ve iletişim diline hakim olmak,
5Temel ve güncel bilgilerle donanmış kapsamlı bilgi birikimi sağlamak,
6Temel ve güncel bilgilerle donanmış kapsamlı bilgi birikimi sağlamak,
7Mekansal organizasyon öğretisi gerçekleştirilecek,
8Mekansal organizasyon öğretisi gerçekleştirilecek,
9Bilimsel gelişmeleri izleyerek yeni arayışlarda bulunmak,
10Bilimsel gelişmeleri izleyerek yeni arayışlarda bulunmak,
11Sahip olunan bilgiyi toplumsal yaşama ve pratiğe dönüştürebilmek,
12Sahip olunan bilgiyi toplumsal yaşama ve pratiğe dönüştürebilmek,
13Mekansal analiz ve tasarım ile iç mekan oluşturulma pratiği sağlamak .
14Mekansal analiz ve tasarım ile iç mekan oluşturulma pratiği sağlamak .
15 ilgili yasa ve yönetmelikleri tanımak,
16 ilgili yasa ve yönetmelikleri tanımak,
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Yapı-bina kavramı, bina planlama ve tasarımını etkileyen temel faktörler ele alınacak. Bina tipolojileri hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca bina kullanımında gerçekleşen eylemler ve eylem alanları incelenecek. Konutlar, ofis binaları ve turizm binaları gibi farklı tipolojide ki mekanlar bazında planlama ilkelerinin incelenmesi yapılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bina bilgisinin İç mekân eğitimindeki yeri.
2Mimarlık, insan ve çevre, mekân oluşturma çabası
3İç mekân kavramı ve temel ögeleri
4Mimarlıkta kullanılan kavramlar
5İnsan boyutları (antropometrik boyutlar, statik, dinamik)
6Mekânların bir bütün oluşturulmasındaki temel ögeler ve ölçütler
7İç mekân planlama süreci (programlama-tasarlama-uygulama-Kullanma)
8Ara Sınav
9Bina, İç mekân, İşlev ve bütünlük ilişkisi
10Konut asal işlevleri (yaşama, yemek yeme, servis, yatma ve temizlenme)
11Konut asal işlevleri (yaşama, yemek yeme, servis, yatma ve temizlenme)
12Konut asal işlevleri (yaşama, yemek yeme, servis, yatma ve temizlenme)
13Plan analizleri ve bina tipoloji ilişkileri
14Öğrenci Sunumu – Ödev Teslimi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Neufert, 2016, Yapı Tasarımı, Beta Yayınları, İstanbul. Rasmussen, S. E., Yaşanan Mimari, Remzi kitabevi, 2010. Özer, B., Kültür-Sanat, Mimarlık, YEM Yayınevi, 1986. İzgi, U., Mimarlıkta Süreç: Kavramlar-İlişkiler, YEM Yay.,1999. Güvenç, B., İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, 1974. Sanatın Öyküsü, Gombrich Mimarlığın Öyküsü, L. M. Roth Görsel mimarlık sözlüğü, Gavin Ambrose.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Proje Hazırlama15
Proje Sunma110
Proje Tasarımı /Yönetimi120
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15
Ev Ödevi120
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı150
Proje Hazırlama110
Proje Sunma120
Proje Tasarımı/Yönetimi115
Final Sınavı için Bireysel Çalışma15
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama111
Proje Sunma111
Proje Tasarımı /Yönetimi111
Bireysel Çalışma11414
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Ev Ödevi4312
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
ÖÇ11
ÖÇ12
ÖÇ13
ÖÇ14
ÖÇ15
ÖÇ16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr