Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
194414002102MEDENİ HUKUKSeçmeli125
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Türk Medeni Kanunu'nun başlangıç hükümleri, kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku konularında öğrencileri eğitmek ve onların bu konularda yetkin olmalarını sağlamak dersin amacıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Recep GÜLŞEN
Öğrenme Çıktıları
1Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Medeni hukuka ilişkin temel kavramları bilir.
2Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Medeni hukuka ilişkin temel kavramları bilir.
3Medeni hukukun diğer hukuklarla ilişkisini tanır.
4Medeni hukukun diğer hukuklarla ilişkisini tanır.
5 Kişiler hukukuna ilişkin olayları analiz eder.
6 Kişiler hukukuna ilişkin olayları analiz eder.
7Eşya hukukuna ilişkin olayları yorumlar.
8Eşya hukukuna ilişkin olayları yorumlar.
9Mahkemeler tarafından verilen kararları belirli ölçüde yorumlar.
10Mahkemeler tarafından verilen kararları belirli ölçüde yorumlar.
11Medeni hukuka ilişkin dünyadaki farklı uygulamaları analiz eder.
12Medeni hukuka ilişkin dünyadaki farklı uygulamaları analiz eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
Medeni hukukun temel prensipleri ve kavramları; Türk medeni hukuku ve gelişimi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Medeni Hukuka Giriş, Kaynakları, Uygulanması
2Medeni hukuk ile ilgili temel kavramlar
3Kişiler hukuku ( Gerçek Kişiler)
4Kişiler hukuku (Tüzel Kişiler )
5Aile hukuku
6Aile hukuku devamı
7Vesayet Hukuku
8Ara sınav
9Eşya Hukuku- Zilyetlik
10Eşya Hukuku-Tapu Sicili- Ayni Haklar
11Miras hukuku
12Miras hukuku (devam)
13Genel değerlendirme- Örnek olay çözümü
14Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Prof.Dr.Şaban Kayıhan- Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Ünlütepe, Medeni Hukuk Bilgisi, Seçkin Yayıncılık 2-Prof.Dr. Zafer Zeytin- Dr.Öğr.Üyesi Ömer Ergün, Türk Medeni Hukuku, Seçkin Yayıncılık 3-Prof.Dr. Ahmet M.Kılıçoğlu- Dr.Öğr.Üyesi Kumru Kılıçoğlu Yılmaz, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, Turhan Kitapevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav190
Bireysel Çalışma110
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı190
Final Sınavı için Bireysel Çalışma110
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Soru-Yanıt111
Bireysel Çalışma15460
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20480
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)153
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
ÖÇ11
ÖÇ12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr