Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
202200903111MEMUR HUKUKUSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Ders kapsamında 657 devlet memurları kanunu ele alınarak, devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işleri konuları ele alınacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Hakan ÇAYALAN
Öğrenme Çıktıları
1Kamu Hukuku ile ilgili temel konular hakkında bilgi sahibi olur.
22. Kamu kurum ve kuruluşlarının yapısı ve personelleri ile ilgili konularda düşüncelerini açıklayıp eleştiri yapabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamı memurların hakları, ödevleri, sorumlulukları ve disiplin cezaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma ve Ders tanıtımı
21. bölüm: kamu görevlisi kavramı (sf. 16-32)
32. bölüm: devlet memurluğu (sf. 33- 52)
42. bölüm: devlet memurluğu (sf. 52- 88)
52. bölüm: devlet memurluğu (sf. 88- 96)
63. bölüm: devlet memurlarının yükümlülükleri, yasakları ve hakları (sf.97-128)
7Vize Sınavı
83. bölüm: devlet memurlarının yükümlülükleri, yasakları ve hakları (sf.128-152)
9DMK CEZALARI
104. bölüm: devlet memurlarının disiplin sorumluluğu (sf.152-182)
115./6. bölüm: devlet memurlarının cezai ve mali sorumluluğu (sf.185-211)
127. bölüm: devlet memurluğu statüsünde kısıntı yapan haller (sf. 211-217)
138.bölüm: devlet memurluğu statüsünün sona ermesi (sf.217-227)
14Genel Tekrar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kamu Görevlileri Hukuku - Çınar Can EVREN-İsmail UÇAR / Seçkin Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma160
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Final Sınavı için Bireysel Çalışma140
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Gözlem14114
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ1                    
ÖÇ2                    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr